Proširenje mogućnosti profesionalnog razvoja

image: Shutterstock.com

Pronalaženje odgovarajućeg vremena i resursa za postojeći profesionalni razvoj predstavlja izazov u svakoj profesiji, a osobito u nastavničkoj. U ovoj uputi pozivamo vas da razmotrite različite predodžbe i mogućnosti osposobljavanja, uključujući i mogućnosti u kojima se učitelji i nastavnici mogu okoristiti internetskom razmjenom iskustava i mišljenja.

Lagani prvi korak: upute za brzo čitanje i pregledavanje

Putem Uputa na platformi School Education Gateway dobivate praktične ideje i primjere projekata koji mogu nadahnuti i pružiti izazov. Od vrijednosti poduzetništva i digitalne kompetencije do međukulturnih vještina i promicanja uključenosti, kulturne raznolikosti i snošljivosti u obrazovanju, upute mogu biti od koristi kada nemate vremena i želite se usredotočiti na određenu temu.

Internetski tečajevi za profesionalni razvoj

U posljednjih nekoliko godina revolucionarni masivni otvoreni internetski tečajevi (MOOC-ovi) pojavili su se u području internetskog osposobljavanja. Ukratko, MOOC je internetski tečaj koji je obično besplatan za neograničeni broj sudionika. MOOC-ovi su strukturirani i s određenom satnicom, no omogućuju i profesionalni razvoj koji se odvija vlastitim tempom i samousmjereno. Trajanje i broj aktivnosti razlikuju se od tećaja do tečaja. Iako su sami tečajevi obično besplatni, neki pružatelji tečajeva mogu zaračunati pristojbu za službenu certifikaciju. Potrebna tjedna obveza je obično između 2 i 6 sati: učitelji i nastavnici mogu povećati nastavu čak za 15 minuta dnevno!

Teacher Academy na platformi School Education Gateway nudi besplatne internetske tečajeve za učitelje i nastavnike, osposobljavatelje učitelja i nastavnika te nenastavničko osoblje uključeno u školsko obrazovanje (od predškolskog do višeg srednjoškolskog obrazovanja). U internetskim tečajevima sudionici su uključeni putem različitih vrsta materijala i aktivnosti kao što su videozapisi (promatranja u učionici, animacije, intervjui i alati za snimanje ekrana), planovi lekcija, webinari, recenzije i dijeljenje iskustava s kolegama, međusobno djelovanje sa stručnjacima, kvizovi, dnevnici učenja i još mnogo toga. Sudionici brzo stvaraju internetsku zajednicu za učenje i rasprave smatraju vrlo korisnima. Također im se dodjeljuju digitalne oznake i potvrde kako bi bili u mogućnosti dokazati svoje sudjelovanje.

Druge platforme i riznice MOOC-a: 

Da biste saznali više o sudjelovanju u internetskim tečajevima, pogledajte mini tečaj „Pet strategija za internetsko učenje“ koji vam je prilagođen i koji je izradila Teacher Academy. 

Budite povezani i pridružite se internetskoj zajednici za škole i nastavnike: eTwinningu

Preko pola milijuna nastavnika već je otkrilo koristi povezivanja s drugim nastavnicima, razredima i školama diljem Europe u okviru eTwinninga.

eTwinning nudi višestruke mogućnosti profesionalnog razvoja. Uz kolaborativne školske projekte koji čine jezgru eTwinninga, eTwinning obuhvaća i mnogobrojne mogućnosti kao što su radionice, tečajevi učenja putem interneta i seminari, skupine koje razvijaju znanje i ekspertizu o određenim temama itd. Većina tečajeva obuke eTwinninga službeno je priznata u mnogim zemljama sudionicama. Više o tome saznajte na mrežnoj stranici eTwinninga i u sljedećem videozapisu.

Istraživanje pokazuje da eTwinning zaista pozitivno utječe na profesionalni razvoj nastavnika. Pročitajte više u ovoj publikaciji. eTwinning je financiran u okviru programa Erasmus+

Odlazak u inozemstvo zbog nove perspektive: Erasmus+

Ponekad promjena okruženja može pomoći u utvrđivanju novih vještina kako biste poboljšali svoju nastavu. Jeste li razmotrili sudjelovati u aktivnostima podučavanja u inozemstvu ili u praćenju rada iz sjene ili sudjelovati u tečaju u drugoj zemlji? U okviru programa Erasmus+ može se poduprijeti vaš profesionalni razvoj putem financiranja aktivnosti mobilnosti.

Erasmus+ program je EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Programom se potiču vještine i zapošljivost kao i osuvremenjavanje obrazovanja, osposobljavanja i rada mladih. Za program je odvojen proračun od 14,7 milijardi EUR, a to znači povećanje od 40 % u usporedbi s prijašnjim razinama čime se odražava obveza EU-a da ulaže u ova područja.

U okviru programa Erasmus+ osigurava se financiranje kojim se podupiru aktivnosti kao što su aktivnosti profesionalnog razvoja u inozemstvu za školsko osoblje, uključujući tečajeve, aktivnosti podučavanja u inozemstvu i praćenje rada iz sjene (Ključna aktivnost 1.) i projekti strateškog partnerstva između škola ili drugih organizacija (Ključna aktivnost 2.).

Na platformi School Education Gateway možete pronaći tri alata kako biste započeli:

  • Katalog tečajeva zbirka je dnevnih ažuriranih internetskih tečajeva za profesionalni razvoj za školske nastavnike i osoblje. U katalogu tečajeva možete pronaći tisuće ponuda tečajeva koje možete pregledati i pretražiti prema svojem interesu, kao što su tema, zemlja, trajanje itd. Pogledajte i našu uputu o tome kako odabrati tečaj osposobljavanja za učitelje i nastavnike u inozemstvu.
  • Alat za mogućnost mobilnosti mjesto je gdje se sastaju škole i učitelji i nastavnici zainteresirani da budu domaćini i sudionici aktivnosti mobilnosti. Škole mogu postaviti svoje ponude kako bi bile domaćini nastavniku iz druge zemlje, a nastavnici mogu postaviti svoju vlastitu objavu te naznačiti koju vrstu aktivnosti mobilnosti žele obaviti u inozemstvu!
  • Posjetite alat za Strateško partnerstvo te koristite alat za pretraživanje kako biste tražili pikladnu partnersku organizaciju ili jednostavno pregledajte postojeće ponude.


Daljnje informacije

Da biste pripremili svoju aplikaciju za financiranje, pogledajte sljedeće resurse: