Poduzetništvo - podrška mladima sa smislom za inicijativu i kreativnost

Image: Copyright art4all/Shutterstock

Pogrešno je uvriježeno da se poduzetništvo odnosi samo na gospodarske aktivnosti i stvaranje posla. Poduzetništvo je mnogo više od toga. „Smisao za inicijativu i poduzetništvo“ jedna je od osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja koju definira Europska unija. Odnosi se na sposobnost osobe da utvrdi i iskoristi prilike, da ideje pretvori u praksu te da planira postupke i njima upravlja u svrhu postizanja ciljeva. U ovoj uputi možete saznati više o ključnoj kompetenciji te kako ju nastavnici mogu razvijati kod svojih učenika.

Što je poduzetnička kompetencija? 

Važno je naglasiti i promicati široko razumijevanje poduzetničke kompetencije kojom su obuhvaćeni bilo koji konteksti – u obrazovanju i osposobljavanju, zaposlenju te općenito u životu osobe.

EntreComp: u Okviru za poduzetničke kompetencije (2016., na engleskom jeziku) poduzetništvo se definira kao „transverzalna kompetencija koja se primjenjuje na sve sfere života: od jačanja osobnog razvoja, do aktivnog sudjelovanja u društvu, do (ponovnog)ulaska na tržište rada kao zaposlena ili samozaposlena osoba te također do pokretanja ulaganja (kulturne, društvene ili trgovačke vrijednosti).

EntreComp je nastao tijekom 18 mjeseci istraživanja i uključuje stručnjake iz čitave Europe kako bi se uzele u obzir mnoge različite perspektive i razvoji u različitim zemljama. Sastoji se od tri područja kompetencija i 15 kompetencija kako je prikazano na donjoj slici. Služi kao smjernica kako bi se pomoglo različitim osobama – osposobljavateljima, tvorcima politika, poslodavcima te ostalima u razvoju i procjeni kompetencije onih s kojima surađuju i za koje su odgovorni.

Entrecomp

Druga važna publikacija je Poduzetništvo u obrazovanju: što, zašto, kada, kako (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europske komisije, 2015.). U ovoj se publikaciji prikazuje teoretski pristup te se analiziraju postojeće debate o poduzetničkom obrazovanju.

Kako se poučava poduzetništvo u Europi?

U izvješću mreže Eurydice Poduzetničko obrazovanje u školama u Europi (2016.) uspoređuju se regije i njihovi pristupi. U izvješću se također prikazuje da više od polovice europskih zemalja raspoređuju nacionalna financiranja kao i financiranja od strane EU-a za poduzetnićko obrazovanje. Međutim, u studiji su prikazane općenito niske razine sudjelovanja u praktičnoj poduzetničkoj nastavi u školi kao i potreba za daljnjim razvojem vještina rješavanja problema. U izvješću se opisuju usporedbe rezultata učenja (znanje, vještine i pristupi) kao i nacionalni informativni listovi.

Jeste li čuli o inicijativi ‘Organizirani susreti nastavnika-poduzetnika’ koja se provodi u Finskoj? 

Da biste bili nadahnuti ovom inicijativom kao i drugim nacionalnim inicijativama diljem Europe, pogledajte primjere dobre prakse odabrane u Projektu E360 (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europske komisije, 2015.) koja se nalazi ovdje na platformi School Education Gateway. U okviru projekta naglasak je stavljen na tri određena područja: ideje i strategije za stvaranje poduzetničke škole; što je poduzetničko obrazovanje u najboljem smislu te riječi; te kako promicati u školi pristup otvoren prema novim idejama.

Kako uvesti poduzetničko obrazovanje u svoj razred?

Mogli biste započeti s istraživanjem Virtualnog vodiča za poduzetničko učenje. Dostupan na devet jezika, ovaj je praktični alat izrađen za nastavnike u osnovnim, srednjim i strukovnim školama. Njime se nude više od 125 resursa kako bi se nastavnike nadahnulo te kako bi im se pružili praktični primjeri, najbolje prakse iz različitih zemalja, alati za samoprocjenu te dokumenti o politikama. Vodič je rezultat projekta Poduzetnička škola, koji sufinancira Europska komisija, a koordinira JA Europe

U ovom Educational Talku o poduzetničkom učenju, izvanredna profesorica Kathryn Penaluna i profesor Andy Penaluna sa Sveučilišta u Walesu Trinity Saint David govore o poduzetničkom učenju te nastavnicima nude ideje o tome kako učionice pretvoriti u uzbudljivo mjesto u poduzetničkom duhu.

Uzbudljivi resursi pružaju se i u okviru eTwinninga: u publikaciji Razvoj učeničkih kompetencija putem eTwinninga prikazani su uspješni projekti povezani sa svih osam ključnih kompetencija, uključujući ‘smisao za inicijativu i poduzetništvo.’ Osim toga, nastavni materijal pod nazivom Mladi poduzetnici izvorno je bio izrađen kao projekt eTwinninga, no može se provoditi i samostalno. Ovaj je resurs dostupan na 23 jezika te pomaže u razvoju poduzetničkih vještina kroz praksu stvaranjem mladih poduzeća u europskom kontekstu.

Posljednje, no ne i najmanje važno, Nastavnik 2020.: poduzetničko obrazovanje, inicijative i smjernice priručnik je u kojem se nude najbolji primjeri projekata u okviru programa Erasmus+ o poduzetničkom obrazovanju te se ističu čimbenici njihovog uspjeha kako bi se i ostalim nastavnicima pomoglo u repliciranju uspješnih projekata.

Podijelite svoja iskustva i saznajte više

Ako radite u školi i član ste zajednice eTwinninga, možete se pridružiti skupini Poduzetništvo u obrazovanju. Kako biste imali uvid, pogledajte webinar skupine u nastavku o stvaranju otpornosti u školi.

Ako ste vođa projekta, istraživač, tvorac politika ili bilo tko zainteresiran za širi razvoj obrazovanja o poduzetništvu, provjerite webinare School Education Gateway i kratke događaje učenja sa stručnjacima o različitim temama o školskom obrazovanju. Pogledajte na primjer:

Ako ste zainteresirani za internetske tečajeve profesionalnog razvoja, pogledajte tečaj Jačanje smisla za inicijativu i poduzetništvo kod svojih učenika, koji financira Europska komisija. Tečaj se mogao pohađati 2017., no još uvijek možete pregledati sve materijale. U sljedećem se videozapisu prikazuje pregled obuhvaćenih vrsta ideja i pristupa:

Podijelite svoja gledišta i ideje!

Započnite raspravu i postavite komentar niže (potrebno je prijaviti se). Ovdje možete predložiti i materijal.

  • Kako vaši učenici percipiciraju poduzetništvo?
  • Kako se u vašoj školi promiču kreativnost i poduzimanje inicijativa? 
  • Kako vidite ulogu roditelja i lokalne zajednice? Kako su uključeni?