Razvoj međukulturnih vještina kao dio školske razmjene

image: mastapiece/shutterstock.com

U ovoj se uputi nastavnicima nude određene političke popratne informacije i praktične ideje za promicanje međukulturnog učenja i potporu tom učenju uz pomoć strukturnih zadataka u okviru školske razmjene.

Međukulturno učenje ne događa se automatski niti se događa u svakoj situaciji u kojoj ljudi različitog kulturnog podrijetla međusobno kontaktiraju. Kao i u ostalim obrazovnim okruženjima, smjernice i potpora predstavljaju stupove postupka učenja. Ako je međukulturno učenje potrebno postići razmjenom učenika, moramo uzeti u obzir sljedeći savjet: „Što su međukulturni susreti učenika profesionalnije organizirani, praćeni i moderirani, vjerojatnije je da će to imati za posljedicu održive rezultate.“ (Alexander Thomas 2011.: PAD aktuell (bilten o europskim i međunarodnim školskim razmjenama, str.19.)

Michael Byram izradio je Model međukulturne komunikacijske kompetencije (1997.) za poučavanje stranih jezika kojim se definiralo pet bitnih vještina:

  1. Znanje
  2. Pristupi
  3. Vještina ili sposobnost tumačenja kulturnog događaja ili dokumenta te ga razumjeti u međukulturnom kontekstu 
  4. Vještina ili sposobnost neovisnog stjecanja novih znanja o drugim kulturama
  5. Kritička kulturna svjesnost o društvu i njegovim vrijednostima i praksama.

Da bi se te vještine ili neke od tih vještina stekle i da bi rezultati učenja bili vidljivi, dr. Gabriela Fellmann, njemačka nastavnica, provela je empirijsku studiju iz koje je oblikovala prijedloge za nastavnu praksu. Koristeći pristup učenja jezika temeljen na zadacima, predložila je trofazni model kao i didaktička načela za međukulturni sastanak (vidi dijagram). Navodi da je „postavljanje definitivnih zadataka temelj ‘aktivnog dizajna’ sastanaka i susreta.“ (Fellmann 2016.: Austausch bildet, Časopis o formativnoj razmjeni, str.23.).

SEG tutorial diagram

Jeste li zainteresirani za praktičnije ideje o pripremi, provedbi i praćenju razmjene učenika?

Kao dio PluriMobil projekta, Europski centar za suvremene jezike izradio je materijal za određene razrede za osnovne i niže srednje škole te za srednjoškolske razine I i II, kao i materijal za osposobljavanje nastavnika. Postoji Vodić za početak rada u kojem se objašnjava pristup PluriMobilu. Uz nastavne planove s gotovim lekcijama, dobit ćete priručnik s objašnjenjima načina na koje se nastavni planovi mogu koristiti na različitim razrednim razinama.

Vijeće Europe predstavlja više ideja o izradi i provedbi razrednih jedinica u svojem Paketu alata za međukulturno učenje. Postoje i prijedlozi za aktivnosti spremne za provedbu u učionici te kratki popratni teorijski tekstovi.

Smjernice za međukulturni dijalog obuhvaćaju načela međukulturnog dijaloga u aktivnostima informalnog učenja. Uključeni su pokazatelji za procjenu spojivosti Vaših aktivnosti s načelima te promiče li se Vašim aktivnostima međukulturno učenje.

Trebate li političke popratne informacije kako biste formulirali svoj projektni zahtjev ili završno izvješće?

Na europskoj se razini stalno radi na integraciji međukulturnog dijaloga u politička opća načela te na podupiranju projekata kojima se promiče međukulturna razmjena. Vijeće Europe izradilo je sažetak o razvojima iz značajnih rasprava o međukulturnom dijalogu. Na stranici su prikazani i referentni dokumenti o temi.

Kompendij Europskog vijeća sadržava definicije i eksplanatorne bilješke o međukulturnom učenju, kako djeluje na terenu te kako su se politička opća načela promijenila tijekom desetljeća i koje su se buduće perspektive pojavile.

Više informacija
•    Europski centar za suvremene jezike
•    Europski savez za međukulturno učenje