2. Nastavnici

2.3. Početno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje nastavnika

Početno obrazovanje nastavnika i trajno stručno usavršavanje ključni su za osiguranje stjecanja sposobnosti, vještina i znanja koji nastavnicima omogućuju da reagiraju na niz situacija u razredu. Stručne vještine pozitivno su povezane sa zadovoljstvom nastavnika. To osobito vrijedi za nastavnike koji rade u zahtjevnijim okruženjima, poput škola s visokim udjelom učenika koji su u nepovoljnijem socioekonomskom i obrazovnom položaju te škola s heterogenim skupinama učenika

Pokazati više

Resursi ( Pretražite sve resurse )

Molimo imajte na umu da je trenutačno sadržaj stranica o resursima dostupan samo na engleskom jeziku.

Moduli inicijalnog obrazovanja nastavnika: „Poučavanje dvojezične djece” i „Opće obrazovanje / kršćanski odgoj, filozofija života i građanski odgoj”

Cilj je modula „Poučavanje dvojezične djece” pripremiti sve buduće nastavnike u Danskoj za poučavanje dvojezične djece utvrđivanjem obrazovnih problema povezanih s drugim jezikom (koji se govori u državi) u poučavanju sadržaja nastavnog predmeta. Osim toga, cilj je potaknuti jezični i akademski razvoj dvojezičnih učenika u učionicama koje su jezično raznolike. Cilj je modula „Opće obrazovanje / kršćanski odgoj, filozofija života i građanski odgoj” razviti profesionalnu etiku i pripremiti sve buduće nastavnike u Danskoj kako bi mogli tumačiti ciljeve javne škole i nositi se sa složenim problemima nastavničkog posla u kontekstu kulturne i vjerske raznolikosti te raznolikosti temeljene na vrijednostima. Cilj je da se budući nastavnici „na slojevit i promišljen način poistovjete s etičkim, političkim, demokratskim i vjerskim pitanjima povezanima s obrazovanjem, uključenošću roditelja i školom u globaliziranom društvu”. Obje su mjere obvezne na svim danskim sveučilištima na kojima se provodi inicijalno obrazovanje nastavnika.

Tema: 2. Nastavnici

Podteme: 2.1. Vještine i kompetencije nastavnika; 2.3. Početno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje nastavnika

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Zemlja: Danska

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to create enriching contacts between actors and organisations in the Nordic region.
The Nordic Web Resource on Dropout from Upper Secondary Education was a project commissioned by the Nordic Council of Ministers and run by the Nordic Welfare Centre between 2012 and 2015. The aim of the project was to compile good examples of initiatives aimed at increasing the proportion of young people in the Nordic region who complete upper secondary education.

Teme: 1. Upravljanje školom; 2. Nastavnici; 3. Potpora učenicima; 4. Uključivanje roditelja; 5. Uključivanje dionika

Podteme: 1.1. Školska kultura i ozračje; 1.2. Planiranje i praćenje u školi; 1.3. Upravljanje školom; 1.4. Suradnja u okviru obrazovnih sustava; 2.1. Vještine i kompetencije nastavnika; 2.2. Nastavnici i njihovi odnosi s učenicima i roditeljima; 2.3. Početno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje nastavnika; 2.4. Dobrobit nastavnika; 3.1. Dobrobit učenika; 3.2. Sudjelovanje učenika u životu škole; 3.3. Profesionalno usmjeravanje i potpora; 3.4. Kurikulum i oblici učenja; 3.5. Učenje i ocjenjivanje; 3.6. Prošireno i izvannastavno učenje; 3.7. Praćenje rizičnih učenika; 3.8. Ciljana potpora: Jezik; 3.9. Ciljana potpora: Migranti, Romi; 3.10. Ciljana potpora: Posebne obrazovne potrebe i poteškoće u učenju; 3.11. Ciljana potpora: Nepovoljno socioekonomsko podrijetlo; 4.1. Komunikacija i informacije; 4.2. Uključivanje roditelja u upravljanje školom; 4.3. Prostori za roditelje i uključivanje u obrazovne aktivnosti; 4.4. Obiteljsko učenje; 5.1. Multidisciplinarni timovi; 5.2. Mreže dionika; 5.3. Partnerstva: poslodavci i tvrtke; 5.4. Partnerstva: organizacije u zajednici i civilno društvo

Jezik: EN

Zemlja: Danska; Finska; Island; Norveška; Švedska

SUSTAV S DVA NASTAVNIKA U DANSKOJ

Istraživači iz Sveučilišta u Aarhusu u Danskoj u suradnji s društvom Ramboll Management Consulting proveli su u ime danskog Ministarstva obrazovanja opsežno nasumično ispitivanje, prvo takve vrste u Danskoj. U studiji su ispitani učinci tri vrste sustava s dva nastavnika u učionici i učinak koji bi takvi sustavi imali na napredak učenika, njihovu dobrobit i sudjelovanje u školi. Rezultati pokazuju da su sva tri sustava s dva nastavnika imala pozitivne učinke, ali na različite načine.

Tema: 2. Nastavnici

Potpodručje: 2.3. Početno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje nastavnika

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Zemlja: Danska