Opće informacije

Europski paket alata za škole nudi konkretne ideje za poboljšanje suradnje unutar škole te s drugim školama i sa širom zajednicom kako bi se svoj djeci i mladima omogućilo postizanje uspjeha u školi. Školski ravnatelji, nastavnici, roditelji i druge osobe uključene u različite aspekte školskog života ovdje mogu pronaći korisne informacije, primjere mjera i dodatne materijale koji bi mogli obogatiti njihov rad na pružanju učinkovitoga i visokokvalitetnoga predškolskog i školskog obrazovanja. Cilj je Paketa alata podržati razmjenu i prijenos najboljih praksi i iskustava među nastavnim osobljem i tvorcima politika.

Srdačno vas pozivamo da pregledate, komentirate i dijelite resurse te da nam pošaljete vlastite primjere inicijativa i projekata koji bi mogli biti korisni drugima!

Upute za Europski paket alata za škole

Resursi dostupni u ovom Paketu alata podijeljeni su u pet međusobno povezanih tematskih područja:

                   

1. Upravljanje školom

2. Nastavnici

3. Potpora učenicima

4. Uključivanje roditelja

5. Uključivanje dionika

Tih je pet područja podijeljeno u nekoliko potpodručja koja sadržavaju primjere posebnih aktivnosti na razini škole. Svako potpodručje sadržava:

  • kratko objašnjenje razloga zbog kojeg je ta dimenzija važna za uspjeh polaznika te prevenciju ranog napuštanja školovanja, uključujući dokaze iz istraživanja, primjere intervencija na razini škole te poveznice za daljnje čitanje i
  • niz resursa, od istraživanja, preko projektnih izvješća do konkretnih primjera dobre prakse u kojima je opisano kako je neka mjera uspješno provedena (uključujući podatke za kontakt, ako su dostupni).

Svi su resursi povezani s jednim potpodručjem ili više njih te ih je moguće slobodno pregledavati ili pretraživati s pomoću ključnih riječi i filtara. Pozivamo vas da usporedite i komentirate postojeće te predložite nove primjere ili resurse koji bi se mogli uvrstiti u Paket alata, a koje će naše uredništvo potom razmotriti.

Uživajte u čitanju!