Schlangenfuß

Projekt je osmišljen prije više od deset godina da bi se učenike koji odbijaju ići u školu ponovno uključilo u obrazovni sustav. Od 2007. program je usmjeren isključivo na učenike koji pate od straha od škole, anksioznih poremećaja ili depresije. Program je jedinstven u Austriji i financiran javnim sredstvima.

Ciljne skupine
Schlangenfuß je namijenjen učenicima u dobi od 11 do 15 godina koji pate od straha od škole, anksioznih poremećaja ili depresije. Većina učenika uključuje se u program u 6. ili 7. razredu, prije čega pohađaju suvremene srednje škole, tzv. Neue Mittelschule. Ti su učenici godinama bili problematični i izostajali iz škole (neki su ostajali kod kuće i do godine dana) prije nego što su se uključili u projekt Schlangenfuß. Učenici koji sudjeluju u programu ne bi mogli dobiti svjedodžbu o završenom obrazovanju u redovnoj školi. Preduvjet za sudjelovanje je klinička dijagnoza straha od škole te svi učenici idu na terapiju. Većina ih dolazi iz obitelji koje pripadaju srednjoj ili nižoj klasi. Od njih je 43 % učenika i 57 % učenica, a samo nekoliko ih ima migrantsko podrijetlo. Ne postoje usustavljene politike praćenja straha od škole pa se o razmjeru tog problema ne zna mnogo. Bečka opća bolnica (AKH) navodi sve veći broj mladih koji pate od straha od škole.
Nastavnici su savjesni i posvećeni radu s učenicima do kojih je teško doprijeti. Ako je potrebno, i sami će doći po njih da ih odvedu u školu. Osim toga prave društvo onim učenicima koji se boje putovati javnim prijevozom.
No ima i učenika koji nisu u stanju sudjelovati u programu Schlangenfuß. Njima je najprije potrebna bolnička skrb da bi se mogli uključiti u program.
Ključne značajke provedbe i institucionalni okvir
Jedan je od glavnih ciljeva projekta socijalna reintegracija učenika obrazovnim pristupima kojima se njeguju njihove socijalne vještine i izgradnja samopouzdanja. U tome važnu ulogu ima poučavanje na temelju iskustva jer ublažava anksiozne poremećaje. Drugi je važan cilj projekta pomoći učenicima da steknu osnovne kvalifikacije. To se postiže primjenom nastavnog plana i programa suvremenih srednjih škola. Kako bi se izbjeglo stigmatiziranje, na svjedodžbama se projekt ne spominje. Na taj način nije očito da je učenik sudjelovao u programu Schlangenfuß.
Program Schlangenfuß podrazumijeva blisku suradnju sa svim stranama (osobama/institucijama) uključenima u slučaj, npr. roditeljima, zdravstvenim djelatnicima, psihijatrijskim bolnicama, službama za mlade i obitelji (MA 11), psiholozima i terapeutima, mentorima na radnome mjestu i drugim stručnjacima.
Kao što je već navedeno, u okviru projekta primjenjuje se nastavni plan i program suvremenih srednjih škola. Učenici imaju glavne predmete (njemački, matematiku i engleski) tri puta tjedno. Sporedni se predmeti poučavaju u okviru pojedinog projekta te je nastava usmjerena na teme iz svakodnevnog života i na iskustva učenika. Teži se pedagoškim metodama koje odgovaraju potrebama učenika, kao što su konstruktivistički pristup pedagogiji, učenje kroz projekte, doživljajna pedagogija, metode otvorenog učenja i individualizacija.
Male skupine (dvije skupine sa šest učenika i dva nastavnika) omogućuju individualnu podršku i posvećivanje pozornosti svakom učeniku. Osim toga, učenicima se pruža sva potrebna stručna potpora, od potpore terapeuta do toga da nastavnici dolaze po njih i vode ih u školu.
Tijekom završne školske godine karijerni savjetnik jednom tjedno u individualnim razgovorima priprema učenike za prelazak u svijet rada. Savjetovanje uključuje pisanje molbi za posao, vježbanje razgovora za posao te posjećivanje potencijalnih poslodavaca.
Ključni čimbenici za uspjeh
Učenici cijene individualni pristup koji im se pruža kroz rad u malim grupama i blizak odnos s nastavnicima. Imaju svu pozornost nastavnika i onoliko vremena koliko im je potrebno da usvoje gradivo. Nastavnici se koncentriraju na jake strane svakog učenika. Nastava se temelji na projektima i uključuje elemente doživljajne pedagogije, kao što su grupne aktivnosti izvan formalnog okruženja za učenje u kojima se jača samopouzdanje (npr. učenici kuhaju jedni drugima ili sudjeluju u aktivnostima na otvorenom, kao što je penjanje). Nisu pod tolikim pritiskom kao u bivšim školama i ispiti su im manje stresno iskustvo. U školi se iznimno zalažu, što se odražava u njihovoj prisutnosti na nastavi i malom broju onih koji prekidaju školovanje te, prema riječima jednog učenika, u ozračju „nalik obiteljskom”. Iz tih se razloga zadovoljstvo učenika može smatrati visokim.
Zahvaljujući bliskoj suradnji sudionika projekta Schlangenfuß i svih ostalih uključenih strana, a posebno odnosu prema roditeljima, učenici dobivaju svu potrebnu stručnu pomoć, uključujući terapiju. Još jedan važan čimbenik za uspjeh karijerno je savjetovanje jer dobro priprema učenike za više sekundarno obrazovanje ili posao. Ti ključni čimbenici za uspjeh odražavaju se u podacima prikupljenima praćenjem: 76 % učenika uspješno je završilo program, a prijevremeno ga je napustilo njih 24 %.
Među učenicima koji su završili program njih 22 % prešlo je u više sekundarno obrazovanje, 32 % započelo je naukovanje, a 22 % nastavilo je sudjelovati u tečajevima i osposobljavanjima.
Perspektiva prenosivosti
Kad je riječ o prenosivosti, postoji nekoliko ključnih elemenata koji bi se mogli usvojiti u osnovnim školama: prvi je međustrukovni pristup, koji je jedan od ključnih čimbenika za uspjeh u programu Schlangenfuß. U školama je potrebno okupiti interdisciplinarni tim stručnjaka koji bi preuzeo odgovornost za učenike u rizičnoj skupini i blisko surađivao na različitim slučajevima. Rad tima trebao bi obuhvaćati grupne sastanke, mentorstva, intervencije i blisku suradnju s vanjskim stručnjacima. Vrlo je bitan i blizak profesionalan odnos između roditelja i škole. U nekim bi slučajevima čak i kućni posjeti mogli biti iznimno korisni.
Sljedeći je element profesionalizacija nastavnika. Nastavnicima je potrebno približiti temu straha od škole te bi trebali razmisliti o stavu koji imaju prema učenicima koji od njega pate kako bi mogli pravilno reagirati na njihove probleme. Vrlo je važno razvijati te sposobnosti, stavove i kompetencije i trebalo bi ih steći obrazovanjem i osposobljavanjem.
Neke je strukturne uvjete potrebno poboljšati kako bi se u nastavu uključio intenzivan rad na odnosu (važan čimbenik za uspjeh). Jedan je od takvih uvjeta smanjenje razreda, što se u programu Schlangenfuß pokazalo iznimno važnim. Potrebno je poticati i poučavanje u grupama, koje se već provodi u školama Neue Mittelschule. Te promjene zahtijevaju dodatna financijska sredstva, prostorije i osoblje.
Izvor: informacije se temelje na izvješću Europske unije (2013.) Preventing early school leaving in Europe – lessons learned from second chance education (Sprečavanje ranog napuštanja školovanja u Europi – iskustva stečena pružanjem druge prilike za obrazovanje).

Vrsta
Praksa
Zemlja
Austrija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar