SAMOVREDNOVANJE STRUKOVNIH ŠKOLA U HRVATSKOJ

Sustav samovrednovanja strukovnih škola uspostavljen je kao dio sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj. Samovrednovanje ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu, koje imenuje upravljačko tijelo ustanove za strukovno obrazovanje. U tu svrhu strukovnim školama na raspolaganju stoje Priručnik za provedbu samovrednovanja te internetski alat „e-Kvaliteta”, koji omogućuju jednostavnu izradu izvješća o samovrednovanju.

Prema Zakonu o strukovnom obrazovanju (Narodne novine br. 30/2009), stanove za strukovno obrazovanje dužne su provoditi samovrednovanje za sljedeća ključna područja:

  • planiranje i programiranje rada,
  • poučavanje i podrška učenju,
  • postignuća učenika,
  • materijalni uvjeti i ljudski potencijali,
  • profesionalni razvoj zaposlenika,
  • međuljudski odnosi u ustanovi za strukovno obrazovanje,
  • rukovođenje i upravljanje te
  • suradnja s ostalim dionicima.

Od školske godine 2012./2013. sustav samovrednovanja obvezno se provodi u strukovnim školama. Škole su obvezne redovito predavati godišnja izvješća o samovrednovanju. Osobe za kontakt za koordinatore samovrednovanja u školama viši su savjetnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Na temelju članka 12. Zakona o strukovnom obrazovanju samovrednovanje prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu, koje imenuje školski odbor. Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam članova: četiri člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika, jednog predstavnika dionika na prijedlog osnivača škole, jednog predstavnika učenika i jednog predstavnika roditelja. Njihov je zadatak pripremiti godišnje izvješće o samovrednovanju i predati ga školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ravnatelj škole imenuje koordinatora za samovrednovanje. On je član Povjerenstva za kvalitetu i osoba za kontakt za savjetnike iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nakon što je Agencija održala stručno osposobljavanje, ravnatelji i koordinatori strukovnih škola prepoznali su samovrednovanje kao priliku za povećanje kvalitete obrazovnog rada, upravljanja školom i suradnje s partnerima. Prepoznali su ga i kao mogućnost posebnog isticanja hrvatskih škola na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Tijekom postupka samovrednovanja koordinatori su izdvojili određene poteškoće u njegovoj provedbi, tj. uglavnom tehničke poteškoće u upotrebi internetskih alata. Neki su istaknuli da općenito postoji nedostatak potpore u postupku samovrednovanja, uključujući i potporu Povjerenstva za kvalitetu. Neki koordinatori izvijestili su da je neke zaposlenike škole teško potaknuti da uvide važnost samovrednovanja ili praćenja kvalitete rada škole. Naglasili su i nedostatak povratnih informacija od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o kvaliteti predanih izvješća, analiza i predstavljenih dokaza.

Iako je postupak samovrednovanja u strukovnim školama zakonska obveza od školske godine 2012./2013., njegova provedba doživjela je određene poteškoće. Osim prethodno navedenih razloga, sustavni problemi nastaju zbog nejasne nadležnosti dviju nacionalnih institucija zaduženih za praćenje samovrednovanja. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odgovoran je za praćenje kvalitete rada svih obrazovnih ustanova (od dječjih vrtića do srednjih škola, uključujući strukovno obrazovanje). Samo su ustanove za strukovno obrazovanje pod nadležnošću Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Svaka je ustanova osmislila vlastitu metodologiju i različite oblike godišnjih izvješća.

U skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije donesenom u listopadu 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pokrenulo je postupak rješavanja tih problema. Strategijom će se nastojati ujednačiti postupci i obrasci samovrednovanja, bez obzira na razinu obrazovanja i vrstu obrazovne ustanove. Zajednički ciljevi uključuju smanjenje količine nepotrebne administracije, osiguravanje kvalitete, periodično vanjsko vrednovanje i praćenje samovrednovanja u svim obrazovnim ustanovama te pružanje poticaja školama pravodobnim davanjem povratnih informacija i prijedloga za poboljšanje.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Hrvatska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Bez financiranja

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :