INTERNETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE

U Češkoj je razvijen jedinstven informacijski sustav čiji je cilj pružanje informacija o karijerama i profesionalno usmjeravanje. Uključuje potporu za učenike koji imaju niske ambicije u pogledu obrazovanja, poteškoće u učenju ili su izloženi riziku od napuštanja obrazovanja. I odrasli se mogu koristiti tim sustavom (uključujući osobe koje su napustile školovanje bez stjecanja kvalifikacija) kako bi pronašli prilike za daljnje obrazovanje i svoj profesionalni život.

Informacijski sustav www.infoabsolvent.cz razvijen je u okviru projekta VIP II, u kojem se pružaju informacije o karijerama i profesionalno usmjeravanje. Sustav sadržava četiri glavna tematska odjeljka s informacijama o obrazovanju i tržištu rada te mladim ljudima pomaže donijeti ključne odluke. U okviru portala postoji složena platforma za potporu, koja se može upotrijebiti za rješavanje raznih problema tijekom obrazovanja i programâ osposobljavanja te pri donošenju odluka o karijeri. Ukupno gledajući, to je nužan instrument za učenike i roditelje, ali i za savjetnike i nastavnike koji ga upotrebljavaju kao alat za profesionalno usmjeravanje. Sustav je osmišljen kao mehanizam za samopomoć jer osobama s malo iskustva u pretraživanju interneta omogućuje jednostavnu upotrebu, a tekst je stilski jednostavno uobličen kako bi se razumjele stručne informacije. Sa stajališta sprečavanja ranog napuštanja školovanja, ključan je element odjeljak sa savjetima i preporukama. Ondje se nalaze preporuke o načinu postupanja u različitim problematičnim situacijama tijekom školovanja i nakon njega, a uključuje i potporu za učenike koji imaju niske ambicije u pogledu obrazovanja, poteškoće u učenju ili su izloženi riziku od napuštanja obrazovanja. I odrasli se mogu koristiti sustavom (uključujući osobe koje su napustile školovanje bez stjecanja kvalifikacija) kako bi pronašli prilike za daljnje obrazovanje i svoj profesionalni život.

Kako bi se pomoglo učenicima s poteškoćama u učenju, informacijski sustav sadržava odjeljak pod nazivom „Neometan prelazak iz škole na tržište rada”. Iako je problem ranog napuštanja školovanja povezan sa svim učenicima, istraživanja su pokazala da postoji značajna povezanost između socijalne ugroženosti i rizika od ranog napuštanja školovanja, a ta se povezanost odražava u aktivnostima projekta. Primjeri dobre prakse u pogledu sprečavanja ranog napuštanja školovanja prikupljaju se dugoročno. Cijeli tekstovi dostupni su na poveznici www.infoabsolvent.cz, u odjeljku „Neometan prelazak iz škole na tržište rada”. Ti primjeri dobrih praksi upotrijebljeni su za izradu popisa pojedinačnih mjera za prevenciju i intervenciju u području ranog napuštanja školovanja. One uključuju mjere za djelotvorniju suradnju među ustanovama nižeg i višeg sekundarnog obrazovanja, mjere kojima se olakšava prelazak u ustanove višeg sekundarnog obrazovanja i prilagodbu novoj školskoj okolini te mjere za poboljšanje komunikacije s roditeljima, kao i mjere usmjerene na motiviranje učenika da nastave s obrazovanjem. Te se mjere mogu podijeliti u sljedeće kategorije:

  • prevencija prije početka školovanja, usmjerena na podizanje razine osviještenosti učenika u nižem sekundarnom obrazovanju (mjere usmjerene na pružanje potpore učenicima pri odabiru škole i usmjerenja, komunikaciju s učenicima i roditeljima prije nego se učenici upišu u više sekundarno obrazovanje itd.)
  • prelazak učenika iz jedne škole u drugu i prevencija tijekom upisa u ustanove višeg sekundarnog obrazovanja (to uključuje mjere potpore za učenike koji prelaze iz jedne škole ili usmjerenja na drugo, ali i mjere za komunikaciju između ustanova nižeg i višeg sekundarnog obrazovanja kako bi se prenijele informacije o obrazovnim potrebama pojedinih učenika te kako bi se pružila djelotvorna potpora u prelasku u ustanovu višeg sekundarnog obrazovanja i uspješnoj prilagodbi novoj okolini)
  • mjere intervencije usmjerene na povećanje motivacije učenika za učenje (to uključuje mjere povezane s doticajem s izvannastavnom okolinom, naglasak na praktične rezultate i povezivanje obrazovanja s praksom, upotrebu bespovratnih sredstava te posebno mjere usmjerene na integraciju učenika u nepovoljnom položaju u školske aktivnosti)
  • individualne mjere intervencije tijekom školovanja (individualne mjere usmjerene na pojedinog učenika i njegove roditelje, npr. odbor za obrazovanje, internetski sustav za provjeru pohađanja nastave, metodologija i plan za prepoznavanje ranjivih učenika itd.)
  • potpora nastavnom osoblju u radu s učenicima koji su izloženi riziku od ranog napuštanja školovanja.

U anketi za praćenje ispitano je do koje su razine te mjere primijenjene u ustanovama višeg sekundarnog obrazovanja te su na temelju rezultata te ankete odabrane mjere koje škole smatraju najzanimljivijima. Nakon toga je 12 ustanova višeg sekundarnog obrazovanja pripremilo i u praksi evaluiralo metodologije tih mjera. U tijeku je priprema izvješća o evaluaciji te istrage, koje će uključivati popis svih mjera prevencije i intervencije te rezultate ankete za praćenje, kao i odgovarajuću metodologiju i rezultate evaluacije u ustanovama višeg sekundarnog obrazovanja.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Češka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Europsko financiranje

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :