Centri za pedagoško i psihološko savjetovanje

Centri za pedagoško i psihološko savjetovanje u Češkoj rade izravno s djecom i njihovim roditeljima od djetetove treće godine nadalje. Centri pružaju usluge stručnog usmjeravanja, sudjeluju u aktivnostima prevencije rizičnog ponašanja kod djece i mladih te pomažu u razvoju obrazovnih i psiholoških kompetencija nastavnika.

Centri za pedagoško i psihološko savjetovanje sudjeluju u obrazovnom procesu, posebno u slučajevima u kojima je taj proces na bilo koji način otežan. Glavna aktivnost centara izravan je rad s djecom/učenicima i njihovim roditeljima; uglavnom je riječ o individualiziranom pristupu, ali primjenjuje se i grupni rad.  Ciljani su korisnici djeca/učenici u dobi od tri godine do završetka višeg sekundarnog ili tercijarnog strukovnog obrazovanja. Na temelju preporuke centra bira se ili izmjenjuje obrazovni put učenika. U postupku usmjeravanja djece i učenika centar aktivno utječe na postupak stjecanja i utvrđivanja znanja, stavova i sustava vrijednosti (izbor prikladnog načina učenja, obiteljske terapije itd.). Centri pružaju usluge stručnog usmjeravanja, sudjeluju u aktivnostima prevencije rizičnog ponašanja kod djece i mladih te pomažu u razvoju obrazovnih i psiholoških kompetencija nastavnika. Aktivnosti centara odvijaju se uglavnom putem povremenih posjeta školama te u ustanovama za savjetovanje.

Centri su uspostavljeni kao ustanova za savjetovanje na temelju članka 116. Zakona br. 561/2004 zb. o predškolskom, primarnom, sekundarnom, strukovnom i drugom obrazovanju (Zakon o obrazovanju), kako je izmijenjen.

Dostupnost savjetovanja u Češkoj relativno je dobra. Dostupno je u gotovo svim regijama te na internetu. Polovinu osoblja čine psiholozi, trećinu stručnjaci za posebne obrazovne potrebe, a ostatak su socijalni radnici te administrativno i tehničko osoblje.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Češka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Lokalno financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :