Usporedimo svoje jezike: učenje jezika usporedbom

Učenje jezika temelji se na svjesnoj ili nesvjesnoj usporedbi jezika koji su nam već poznati i jezika koje učimo. To se može upotrijebiti kao vrijedan resurs u razredima koji se suočavaju s izazovom kulturne i jezične integracije nedavno pristiglih učenika iz raznih zemalja.

„Usporedimo svoje jezike” (fr. Comparons nos langues) naziv je pristupa učenju osmišljenog na Sveučilištu u Montpellieru u Francuskoj kojim se učenike osnovnih i srednjih škola nastoji uključiti tako da uspoređuju sličnosti i razlike svojih jezika u pogledu fonetike, sintakse, neverbalne komunikacije i grafičkog sustava, kako bi im se pomoglo u savladavanju jezika na kojem se izvodi nastava.

Tim se pristupom učenicima omogućuje da se upoznaju s francuskim jezikom (na kojem se izvodi nastava) tako ga uspoređuju s drugim jezicima (tj. engleskim ili španjolskim, koji se u školama uče kao strani jezici) i sa svojim materinskim jezikom te kroz zajednički rad s drugim učenicima. Taj pristup omogućuje učenicima i da cijene svoje višejezične vještine i postignu uspjeh u svijetu učenja, uključujući i svjesnije učenje drugih jezika, te se omogućuje viša razina društvene interakcije i suradnje u učionici.

Tom se metodom općenito potiču kognitivne i metajezične vještine, podiže se međukulturna osviještenost te se nedavno pristigloj djeci omogućuje da prihvate i cijene svoj višejezični i višekulturni identitet. Osim toga, ako pogledamo videozapis o projektu, možemo vidjeti kako djeca istinski uživaju u nastavi, aktivno sudjeluju u njoj i, naposljetku, kako se zabavljaju!

Projektu je 2004. dodijeljena Europska jezična oznaka te ga je francusko ministarstvo obrazovanja 2009. priznalo kao vrijednu metodu učenja jezika.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Francuska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Bez financiranja

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :