UDRUGA EUROPSKIH OSNOVNIH ŠKOLA U KÖLNU (NJEMAČKA)

U Kölnu, kao i u svim većim njemačkim gradovima, postoji velik broj djece koja uče njemački kao strani jezik i obrazovni se sustav postupno morao prilagoditi toj situaciji. Gradsko vijeće iskoristilo je tu priliku za osnivanje Udruge europskih osnovnih škola kako bi se djeci omogućilo savladavanje još dvaju jezika uz materinski jezik. Udruga trenutačno ima 13 škola članica, koje, osim na njemačkom, izvode nastavu i na jezicima koji se najčešće govore u domovima učenika te omogućavaju dodatnu nastavu jezika kao poseban predmet.

U svim većim njemačkim gradovima postoji velik broj djece koja kod kuće ne govore njemački jezik i koja su naučila njemački kao strani jezik. Na razini države udio djece i adolescenata migrantskog podrijetla iznosi 4,8 %, nešto više od europskog prosjeka, ali u velikim gradovima udio često iznosi 50 % ili više.

Tako je i u Kölnu, četvrtom po veličini gradu u Njemačkoj, s više od milijun stanovnika, središtu šireg gradskog područja Rajna-Ruhr, koje ima više od 10 milijuna stanovnika. Više od 180 različitih nacionalnosti živi i radi u Kölnu, a takvo raznoliko stanovništvo pridonosi bogatoj i dinamičnoj kulturi. Obrazovni sustav postupno se morao prilagoditi novim valovima useljavanja, a jezična pitanja već su desetljećima u središtu integracijskih politika grada.

U svim se njemačkim školama engleski kao strani jezik sada uči od prvog razreda osnovne škole. Velikom broju djece njemački je strani jezik. Gradsko vijeće smatra to prilikom da slijedi europske smjernice donesene u Barceloni 2002., koje pozivaju sve države članice da pomognu djeci u savladavanju još dvaju jezika uz materinski jezik. Na tome se temelji odluka Gradskog vijeća o osnivanju Udruge europskih osnovnih škola u Kölnu. Svih 13 škola članica Udruge osim na njemačkom izvode nastavu i na jezicima koji se najčešće govore u domovima učenika te omogućavaju dodatnu nastavu jezika na različitim razinama kao poseban predmet.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Njemačka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :