KOALA: jezične kompetencije i kognitivne vještine u višejezičnim školama

KOALA (njem. KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – koordinirana pismenost u osnovnoškolskoj nastavi) inovativan je koncept povezivanja pismenosti i višejezičnih kompetencija koji je uveden u osnovne škole u nekoliko njemačkih saveznih pokrajina. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji metodologija se postupno proširuje i prilagođava promjenjivim populacijama učenika u gradovima.

U mnogim velikim gradovima u Njemačkoj udio djece koja su potomci imigranata u osnovnim školama iznosi 50 % ili više. Pristup KOALA oslanja se na prirodnu višejezičnost te djece, pretvarajući u prednost ono što se uglavnom smatra preprekom – činjenicu da je obiteljski jezik mnogih učenika različit od jezika na kojem se održava nastava.

Metodologija poučavanja KOALA stalno se dodatno razvija i ne završava usvajanjem vještina čitanja i pisanja, već je povezana s drugim oblicima koordiniranog učenja jezika migranata i njemačkog jezika. Koncept je usklađen sa zahtjevom Europskog vijeća iz Barcelone iz 2002. da se uz materinski jezik poučavaju još dva jezika.

Pristup KOALA sastoji se od poučavanja pismenosti i drugih predmeta na njemačkom jeziku i na obiteljskom jeziku djece migranata. Dosad prikupljena iskustva uglavnom se temelje na integraciji turskog jezika, no koncept se može primijeniti na bilo koji jezik.  Procjene pokazuju da učenici koje se poučava u skladu s metodom KOALA uspješno usvajaju vještine pisanja i čitanja na oba jezika, a na njemačkom jeziku još uspješnije od svojih kolega koji su učili čitati i pisati samo na njemačkom. Druge prednosti metode KOALA uključuju stvaranje pozitivne slike o jeziku i kulturi iz koje učenik potječe, pomažući mu na taj način da razvije pozitivnu sliku o sebi, i kontrastivnu obradu obaju jezika, jačajući time jezičnu i kulturnu svijest i potičući uključivanje roditelja migrantskog podrijetla.

Dodatni troškovi za škole uglavnom su povezani sa zapošljavanjem nastavnog osoblja njemačkog i migrantskog podrijetla.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Njemačka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
N/P

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :