Centar za učenje na TGM-u (Technologisches Gewerbemuseum)

Centar za učenje pokrenut je na TGM-u (viša srednja tehnička škola) kao eksperiment u školskoj godini 2016./2017. Projekt se provodio u odjelu škole za informacijsku tehnologiju u dva od četiri razreda na prvoj godini (tj. u 9. razredu).
U centru za učenje učenici samoregulirano uče 20 sati tjedno. Od tih 20 sati 9 ih je posvećeno općim predmetima (njemački jezik, engleski jezik, matematika), a 11 strukovnim predmetima (programsko inženjerstvo, inženjerstvo sustava, medijska tehnologija, mrežna tehnologija). Ostalih šest školskih predmeta (geografija, povijest i politika, prirodoslovlje, vjeronauk, tjelesni odgoj, informatika), koji obuhvaćaju 13 sati tjedno, i dalje se poučava na tradicionalan način.

Samoregulirano učenje odvija se u četiri posebno opremljene prostorije. U svakoj od tih učionica u prosjeku radi 16 učenika i jedan nastavnik, koji im pomaže kad imaju pitanja. Tijekom nastave u centru za učenje nastavnici ne drže predavanja, već učenici sami odlučuju o tome kada se (kojim redoslijedom) i koliko dugo žele baviti određenom temom. Osim toga, učenici mogu sami birati razinu zahtjevnosti sadržaja učenja. Stoga se rad učenika odvija oko okvira kompetencija u kojem je utvrđeno koje su kompetencije potrebne za određenu razinu kvalifikacije, tj. osnovno znanje ili prošireno znanje. Sadržaje za učenje pripremaju nastavnici u elektroničkom ili tiskanom obliku i u njima se upućuje na dodatne izvore informacija (internetske stranice, knjige itd.). Ako učenik želi završiti određeni modul, mora s nastavnikom dogovoriti termin za polaganje ispita. Osim tih ispita provode se i standardizirani ispiti kako bi se školski uspjeh učenika u centru za učenje mogao usporediti sa školskim uspjehom učenika iz paralelnih razreda, gdje se nastava odvija prema tradicionalnim metodama.
Osim toga, učenici dva sata tjedno pohađaju pojedinačno savjetovanje o učenju. To znači da je svakom učeniku dodijeljen nastavnik koji mu pruža individualnu potporu u postavljanju ciljeva učenja i njihovu ostvarivanju. Još je jedan važan instrument takozvani dnevnik učenja, koji sadržava tjedni raspored i u koji učenici bilježe svoje ciljeve, napredak u učenju i sadržaje o kojima su raspravljali na konzultacijama s mentorima. Dnevnik učenja namijenjen je informiranju učenika, nastavnika i roditelja o planiranim koracima i napretku u učenju.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Linkovi
Project website
Vrsta
Praksa (direct evidence)
Zemlja
Austrija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar