Stop Dropout!

Opći je cilj projekta smanjiti stopu učenika koji napuštaju strukovno obrazovanje i osposobljavanje. U tu se svrhu savjetnicima i nastavnicima osiguravaju materijali i alati kako bi mogli razviti vještine potrebne za rad sa skupinama, kod učenika prepoznati rizik od napuštanja školovanja i uočiti posebna obilježja skupina učenika, pružiti potporu prilagođenu individualnim potrebama učenika i time poboljšati kvalitetu sustava strukovnog osposobljavanja.

Projekt „Stop Dropout” usmjeren je na prepoznavanje rizika od napuštanja školovanja kod pojedinaca, procjenu njihovih potreba i pružanje prilagodljive potpore. Sastoji se od tri alata koje savjetnici i administratori mogu upotrebljavati u školama različitih obrazovnih razina, obrazovnim centrima i drugim ustanovama. Alati se temelje na cjelovitom pristupu i usmjereni su na pojedinca i njegove buduće mogućnosti.
Obuhvaćaju tri sastavnice:
• Detektor rizika – interaktivni elektronički alat osmišljen kako bi savjetnici kod pojedinaca mogli prepoznati rizik od neuspjeha u školi i napuštanja školovanja. Tehnika je osmišljena u svrhu procjene jakih i slabih strana učenika koje se smatraju važnima u obrazovnom okruženju kako bi se mogli procijeniti rizici od neuspjeha u školi, ali i utvrditi koja je vrsta potpore najprikladnija za različite skupine učenika.
• Osobni profil – plan razgovora za savjetnike osmišljen kako bi se ugroženim pojedincima na sustavan način pomoglo u procjeni vlastitih jakih i slabih strana i obrazovnog okruženja da bi odredili svoje potrebe i lakše ostvarili svoje obrazovne i osobne ciljeve.
• Prilagodljivi sustav prevencije i potpore sprečava mlade da napuste školovanje i pomaže onima koji su ga već napustili. Riječ je o okviru za savjetnike i druge stručnjake koji rade s mladim učenicima. Temelji se na individualnim potrebama i pruža odgovarajuću potporu unutar različitih zajednica. Suradnja se temelji na individualnom radu kako bi se za svakog uključenog pojedinca pronašla odgovarajuća rješenja.
„Stop Dropout!” europski je projekt usmjeren na smanjenje stope ranog napuštanja školovanja. Riječ je o projektu u okviru Prijenosa inovacija (za razdoblje od 2009. do 2011.) koji je financirao EU i koji se temelji na rezultatima projekta PPS, koji je 2007. osvojio nagradu „Best Practice Guidance Award”. U okviru projekta instrumenti za analizu i savjetovanje koji su uspješno primijenjeni u Norveškoj i Islandu prenose se u Austriju, Njemačku, Sloveniju i Češku te se prilagođavaju tamošnjem nacionalnom kontekstu.

Vrsta
Praksa (direct evidence)
Zemlja
Austrija; Njemačka; Slovenija; Češka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Pojedinačna
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje; Lokalno financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar