Inicijativa „Otvorena škola” u Francuskoj

U okviru te inicijative promiču se socijalna i akademska integracija učenika te se pridonosi osiguravanju obrazovnog uspjeha za sve.

Inicijativa „Otvorena škola” pokrenuta je 1991. i u okviru nje nude se aktivnosti u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije za djecu i mlade u nižem i višem sekundarnom obrazovanju tijekom školskih praznika i srijedom tijekom školske godine.

Inicijativa se temelji na dobrovoljnom sudjelovanju ravnatelja koji imaju slobodu pri organizaciji projekata na razini škole. Kako bi se osigurala djelotvornost svih provedenih aktivnosti, svaka škola izrađuje svoj program aktivnosti i u okviru školskog plana određuje dio koji se odnosi na projekt. O planu glasuju članovi odbora predstavnika škole.

Učenici koji sudjeluju u inicijativi „Otvorena škola” pohađaju radionice u malim skupinama od 12-ak učenika, ovisno o aktivnosti. Inicijativa „Otvorena škola” ustanovama nudi priliku da se otvori lokalnoj zajednici aktivacijom svih dostupnih resursa, uključujući kulturne, te uključivanjem socijalnih partnera i lokalnih udruga. Ravnatelji škola zbog toga razvijaju partnerstva s povezanim organizacijama ili lokalnim tijelima. Oni stupaju u kontakt sa sektorskim delegatima Opće komisije za teritorijalnu jednakost (fr. Commissariat général à l’égalité des territoires), službenicima prefekta prisutnima u prioritetnim područjima grada ili politike ili pak kulturnim službama gradskih i općih vijeća.

Kad je riječ o dinamici lokalne mreže, program se nastoji uskladiti s lokalnim ugovorom o potpori školovanju (fr. contrat local d’accompagnement à la scolarité) ili s programom „Grad, život, praznici” (fr. Ville Vie Vacances). Cilj je programa „Otvorena škola” sudjelovati u teritorijalnim obrazovnim projektima (fr. projet éducatif territorial, PEDT), ako oni postoje.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Francuska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Lokalno financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar