MREŽA OSCAILT

Mreža OSCAILT za ravnatelje škola osnovana je 2009. u Limericku radi promicanja upotrebe školskih prostorija i objekata u zajednici kako bi se učenicima pružio sveobuhvatan skup usluga tijekom nastave i izvan nje. Ravnatelji su mrežu iskoristili kako bi jedni drugima pružili potporu i dijelili iskustva u rješavanju problema ranog napuštanja školovanja i nepovoljnog položaja u obrazovanju.

Limerick je treći grad po veličini u Irskoj i u stanovništvu je velik broj migranata, kao i velik udio zajednica iz nižih socioekonomskih slojeva, zbog čega brojne škole sudjeluju u programu DEIS (program za jednake prilike u školama, eng. Delivering Equality of Opportunity in Schools) Stupanj je obrazovanja roditelja nizak, a niska je i razina uspjeha na ispitima koji se polažu nakon završetka osnovne škole i na kraju srednje škole. Budući da je stopa nezaposlenosti visoka (u nekim područjima iznosi 100 %), zapreke u obrazovanju u nekim su slučajevima ekstremne. Zbog velikog broja djece s lošijim govorno-jezičnim razvojem i emocionalnim poteškoćama ili poteškoćama u ponašanju postoji velika potreba za terapijskim uslugama za djecu. Zbog prethodno navedenih značajki u cijelom je gradu potrebno raditi na rješavanju problema nepovoljnog položaja u obrazovanju te graditi kapacitete nastavnika i ravnatelja.

U okviru mreže OSCAILT ravnatelji i drugo osoblje na čelu škola sastaju se u sigurnu okruženju kako bi pružili potporu jedni drugima i dijelili iskustva u rješavanju problema nepovoljnog položaja u obrazovanju. Mogu dijeliti dobre prakse, podnositi zajedničke zahtjeve za financiranje i nalaziti rješenja ne samo s partnerskim školama, nego, zahvaljujući poboljšanoj komunikaciji, i s vanjskim agencijama i drugim školama koje nisu dio mreže. Iskustva se dijele među školama i u okviru suradnje i potpore nacionalnih i gradskih tijela. Priznaje se da su zapreke obrazovnom napretku u Limericku dijelom uzrokovane širim problemima izvan obrazovnog sustava. Priznaje se i da rješenje nije samo u obrazovnom sustavu nego, primjerice, i u radu s drugim odjelima, projektima među agencijama i u jasnom forumu komunikacije i suradnje među dionicima.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Lokalno financiranje

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :