E-ALAT ZA SPREČAVANJE VRŠNJAČKOG NASILJA

Švedski se obrazovni sustav temelji na poštovanju ljudskih prava i temeljnih demokratskih vrijednosti kao što su nepovredivost ljudskog života, jednakost svih ljudi, poštovanje osobnog integriteta pojedinca i rodna ravnopravnost. U skladu s tim vrijednostima posebno se ističe da bi sve vrste obrazovanja trebale biti uključive i aktivno sprečavati sve oblike diskriminacije i uznemiravanja, što uključuje vršnjačko nasilje.

U svim školama mora postojati sustavan način promicanja mjera protiv diskriminacije i mjera za sprečavanje uznemiravanja i vršnjačkog nasilja. Od 1. siječnja 2009. svaka škola ili vrtić obvezni su utvrditi godišnji plan jednakog postupanja, u kojem se opisuju sveobuhvatne mjere i postupci sprečavanja uznemiravanja i vršnjačkog nasilja.

Ombudsman za sprečavanje diskriminacije uspostavio je e-alat za pomoć školama u pisanju plana. E-alat uključuje sve aspekte propisane zakonom: preventivne mjere i postupke za hitne situacije, kao i mjere koje škola poduzima ako dođe do diskriminacije, uznemiravanja, nejednakog postupanja ili vršnjačkog nasilja. Alat služi kao pomoć školi ili vrtiću u izradi plana protiv diskriminacije ili ponižavajućeg postupanja. Njegova je upotreba besplatna i razvio ga je ombudsman za sprečavanje diskriminacije u suradnji s predstavnikom za djecu i učenike u inspektoratu za škole i nacionalnom agencijom.

Alat vodi ravnatelje škola ili vrtića ili druge odgovorne osobe korak po korak kroz različite sastavnice plana, a sadržava i niz praktičnih savjeta te upućivanje na zakone i smjernice. Model alata u formatu PDF i dodatne informacije dostupni su na internetskim stranicama www.planforskolan.se.

Planirane aktivnosti sprečavanja i problemi koji bi se trebali riješiti navedeni su u e-alatu, a uključuju:

  • sudjelovanje učenika i osoblja u razvoju plana
  • širenje plana
  • evaluaciju prethodnog plana i opis načina evaluacije postojećeg plana
  • utvrđivanje postojeće situacije i mjestâ (ako postoje mjesta ili vremena u kojima se učenici osjećaju ranjivijima ili izloženijima)
  • preventivne mjere te
  • postupke za izvanredne situacije.
Vrsta
Praksa
Zemlja
Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Bez financiranja

Komentari

Dodajte komentar