PLATFORMA „PLUGINNOVATION”

„PlugInnovation” digitalna je platforma koja bi trebala postati nacionalni skup resursa za sprečavanje napuštanja školovanja. Informacije, statistički podaci, istraživanja i primjeri uspješnih aktivnosti koje su škole provele radi sprečavanja ranog napuštanja školovanja prikupit će se i objaviti na tim internetskim stranicama.

Svaki projekt okvira „Plug In” upotrijebljen je kao metodološka radionica za ispitivanje metoda za sprečavanje ranog napuštanja školovanja. U okvirima svojih sustava osiguravanja kvalitete škole i općine imale su slobodu pri istraživanju metoda sprečavanja kako bi se smanjile stope ranog napuštanja školovanja.

Podaci se trenutačno sastoje od opisa i dokumentacije iz projekata, a zahvaljujući njihovu opsegu i broju dobiveni su materijali za istraživanje djelotvornih mjera za sprečavanje ranog napuštanja školovanja. Osim toga, u analizu su uključene i brojne detaljne znanstvene studije.

Utvrđeno je pet čimbenika uspjeha, koji će biti temelj za pokretanje projekta „Plug In 2.0” i objavit će se na internetskim stranicama u ljeto 2015.

Ti su čimbenici sljedeći:

  • Naglasak na učeniku, cjelovit pristup

Primjeri cjelovitih pristupa usmjerenih na učenika uključuju individualne i strukturne mjere čiji je cilj uklanjanje prepreka učenju. Mjere obuhvaćaju razvoj i prilagodbu samog poučavanja, pedagošku i strukturnu potporu, praktično osposobljavanje na radnom mjestu, istraživanje budućih karijernih putova i mjere za odgovor na potrebe učenikâ izvan škole. Učenici za koje postoji mogućnost da će rano napustiti školovanje obično imaju velik broj izostanaka pa im se treba pristupiti u manje tradicionalnim okruženjima.

  • Praćenje

Odlučan prvi korak u sprečavanju ranog napuštanja školovanja jest praćenje čimbenika koji upućuju na to da učenici nisu uključeni u školske aktivnosti i učenje. Neki od najvažnijih čimbenika uključuju ocjene pojedinca, rezultate, izostanke, kašnjenje te uključenost u nastavne i izvannastavne aktivnosti, ali utjecaj na rano napuštanje školovanja imaju i čimbenici kao što su sposobnost rješavanja problema, socijalna dimenzija, način na koji učenik povezuje učenje s budućim ciljevima te njegov odnos s drugim učenicima i odraslima.

  • Osobni odnosi

Utvrđeno je da su pozitivni odnosi i povjerenje između učenika i odraslih važni mehanizmi u sprečavanju ranog napuštanja školovanja. Svjesna nastojanja da se uspostave odnosi povjerenja utječu na motivaciju i dobrobit učenikâ, kao i na njihov školski uspjeh. Pozitivni odnosi ključni su za učenike kod kojih postoji rizik od ranog napuštanja školovanja jer su im oni poticaj za pohađanje nastave, učenje i prihvaćanje mjera potpore.

  • Fleksibilnost

Iako na učenike kod kojih postoji rizik od ranog napuštanja školovanja djeluju mnogi jednaki individualni ili strukturni čimbenici, njihove se potrebe mogu razlikovati pa su fleksibilni pristupi i metode važni kako bi svi učenici dobili individualnu potporu učenju.

  • Suradnja

Učenici koji su napustili školovanje ili kod kojih postoji rizik od ranog napuštanja školovanja trebaju niz mehanizama potpore. Pojedincu može biti teško prepoznati socijalne partnere ili dionike koji mogu pružiti takvu potporu. Poboljšanjem suradnje među partnerima lakše se može otkriti koje su različite inicijative dostupne.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Pojedinačna
Intenzitet intervencije
N/P; Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje; Lokalno financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar