PROGRAMI „ARANY JÁNOS”

Cilj je programâ „Arany János” u Mađarskoj pomoći učenicima u nepovoljnom položaju tijekom njihova sekundarnog obrazovanja i pobrinuti se da polože maturu na kraju školovanja kako bi mogli pohađati fakultet ili pronaći posao.

Prvi program „Arany János” (AJTP) pokrenut je 2000. i bio je osmišljen za nadarene učenike u nepovoljnom položaju. Zatim su 2004. osmišljena dva dodatna programa za učenike u još nepovoljnijem položaju (AJKP, AJKSZP).

Programi su se provodili u ustanovama sekundarnog obrazovanja, u suradnji s učeničkim domovima. Srednje škole s dobrim rezultatima (gimnazije) i učenički domovi mogu se prijaviti za provedbu programa AJTP (ukupno 36 ustanova bilo je uključeno u taj program 2012.). Učenički domovi mogu se samostalno prijaviti za AJKP ( u taj je program 2012. bilo uključeno 13 domova), a učenički domovi u suradnji s ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu se prijaviti za programe AJKSZP (u tom je programu 2012. bilo 17 takvih partnerstava).

Ustanove koje primaju potporu trebale bi pronaći učenike u nepovoljnom položaju koji odgovaraju zahtjevima programa, osigurati im mjesto u učeničkim domovima tijekom sekundarnog obrazovanja te organizirati dodatne programe za njih u području učenja i socijalne integracije. Učenici koji sudjeluju u tim programima mogu biti u odvojenim ili u integriranim razredima u okviru obrazovnih ustanova, a poučavaju ih nastavnici iz ustanova redovnog obrazovanja. Učenici slijede individualne planove razvoja koje potpisuju oni sami i njihovi roditelji. Redovito ih se procjenjuje, a rezultati te procjene uvrštavaju se u individualne planove razvoja.

Rezultati su programa dobri, on se sviđa ustanovama koje sudjeluju u njemu, dijelom zbog dodatnog novca koji primaju za sudjelovanje, a dijelom zbog sociološkog i pedagoškog iskustva, što je dobro i za učenike redovnih srednjih škola. Programi su se pokazali uspješnima i na temelju vanjske evaluacije. 

Složen program potpore pruža se učenicima koji su izloženi riziku od napuštanja školovanja, odnosno učenicima u nepovoljnom položaju i učenicima u višestruko nepovoljnom položaju u sekundarnim školama, kako bi se spriječilo napuštanje školovanja, povećala razina njihovih kvalifikacija te pružila potpora u prelasku s jedne razine školovanja na drugu. Mjerama se sustavno promiču ciljevi definirani u strategiji sprečavanja ranog napuštanja školovanja (mjere sprečavanja i intervencije).

U okviru programa „Arany János” za razvoj talenata (eng. ‘Arany János’ Talent Fostering Programme, AJTFP) za učenike u nepovoljnom položaju djeci najsiromašnijih roditelja s najnižim stupnjem obrazovnih kvalifikacija omogućuje se uspješno redovito pohađanje srednje škole, čime im se pruža prilika za visoko obrazovanje.

Cilj je programa „Arany János” za razvoj internata (eng. ‘Arany János’ Fostering Boarding Facility Program, AJFBFP) za ranjive skupine učenika – učenike u višestruko nepovoljnom položaju, učenike čiji roditelji imaju niske kvalifikacije, učenike čija obitelj ima niske prihode i one koji se nalaze u sustavu skrbi za djecu – dobiti srednjoškolsku diplomu (matura) i uspješno ući na tržište rada, u više obrazovanje ili tercijarno obrazovanje s pomoću sredstava i metoda koji su na raspolaganju internatima.

Cilj je programa „Arany János” za strukovno osposobljavanje (eng. ‘Arany János’ Vocational Training Program, AJVTP) za učenike u višestruko nepovoljnom položaju stvoriti prilike za stjecanje kvalifikacija iskoristivih na tržištu učenicima koji bi bez sudjelovanja u programu imali vrlo male šanse da ih steknu. Prema rezultatima praćenja, razina napuštanja školovanja u okviru programa AJVTP niža je od državnog prosjeka (13 %).

U programima sudjeluje više od 4000 učenika u višestruko nepovoljnom položaju.

Njihova je provedba povezana i s programom Garancija za mlade. Kvantitativno ispitivanje djelotvornosti programa provedeno 2014. pokazalo je, među ostalim, da bez sudjelovanja u programu 23 % učenika koji pohađaju školu u okviru programa AJTFP ne bi pohađalo srednjoškolsko obrazovanje, 24 % učenika u okviru programa AJFBFP ne bi pohađalo ustanovu u kojoj se polaže opći ispit na kraju gimnazije ili strukovne srednje škole, nego bi pohađali škole za strukovno osposobljavanje, a 28 % učenika u okviru programa AJVTP možda uopće ne bi nastavilo školovanje.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Mađarska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar