Strukturni pokazatelji za škole za razvoj uključivih sustava u školama i oko njih

Ovaj skup strukturnih pokazatelja za uključive sustave u školama i oko njih mogu upotrebljavati ravnatelji, nastavnici, roditelji ili drugi partneri škole u svrhu promišljanja o uključivosti svoje škole. Pokazatelji su oblikovani kao izjavne rečenice na koje je moguće odgovoriti s „da” ili „ne”, što može pomoći dionicima iz škole pri samoprocjeni u nizu relevantnih područja. Pojam uključenosti u školama podrazumijeva poticajno i kvalitetno obrazovno okruženje u ugodnim školama i učionicama koje pozivaju na rad i uzajamno razumijevanje. Uključenost se postiže sprječavanjem diskriminacije, cjelovitim pristupom potrebama učenika (emocionalnim, fizičkim, kognitivnim i društvenim) te prepoznavanjem talenata učenika i uvažavanjem njihova mišljenja.

Ključna područja obuhvaćena pokazateljima uključuju:

  1. sveobuhvatan pristup razvoju uključivih sustava
  2. kvalitetu nastavnog i ravnateljskog osoblja
  3. promicanje sustavne integracije politike i prakse
  4. multidisciplinarnu usmjerenost na pitanja zdravlja i dobrobiti
  5. promicanje uključenosti roditelja i potpore obiteljima i
  6. ispunjavanje potreba posebno ranjivih pojedinaca i skupina.

Izbor pokazatelja temelji se na ključnim dokumentima o politikama Vijeća Europske unije i Europske komisije te nedavnim međunarodnim dokazima o uključivom obrazovanju.

Ovaj je alat dio Izvješća o strukturnim pokazateljima za uključive sustave u školama i oko njih, u kojem se pružaju kontekst i objašnjenja za svaki od pokazatelja.

Autori:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Vrsta
Praksa (direct evidence)
Zemlja
Evropa
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Bez financiranja

Komentari

Dodajte komentar