NIACE – Obiteljsko učenje

Istraživanje Nacionalnog instituta za kontinuirano obrazovanje odraslih (eng. National Institute of Adult Continuing Education – NIACE) o obiteljskom učenju provedeno u Engleskoj i Walesu pokazuje da pristup roditelja/skrbnika aktivnostima obiteljskog učenja ima pozitivan učinak na niz međusektorskih područja politike koja utječu na živote obitelji. Tako će se zbog utjecaja na obitelji vjerojatno smanjiti stopa ranog napuštanja školovanja, a društvu će se osigurati višestruk povrat ulaganja.

„Obiteljsko učenje” odnosi se na svaku aktivnost učenja koja uključuje djecu i odrasle članove obitelji, u kojoj bi obje strane trebale postići obrazovne ishode i koja pridonosi kulturi učenja u obitelji.

Istraživanja pokazuju da je uključivanje roditelja u školovanje više od četiri puta važnije od socioekonomskog položaja s obzirom na utjecaj na akademski uspjeh mladih u dobi od 16 godina. To je vrlo važno za smanjenje stope ranog napuštanja školovanja jer su mnoge intervencije koje se razmatra za rješavanje tog problema usmjerene na mjere povezane s postignućima i socioekonomskim položajem na način koji je ograničen na neposrednu aktivnost u učionici. „Obiteljsko učenje” ustaljen je, visokoučinkovit i isplativ način omogućivanja uključenosti roditelja kojim se izravno uklanjaju čimbenici koji dovode do ranog napuštanja školovanja.

To se uzima u obzir u „Obiteljskom učenju” i ističe se poruka da donositelji odluka moraju proširiti djelovanje i izvan prostorija škole ako žele smanjiti vjerojatnost ranog napuštanja školovanja. Potrebno je prije svega ulagati u intervencije u široj zajednici, a zatim, uz pomoć relevantnih partnera, istaknuti povezanost između onoga što se događa u učionici i mogućnosti učenja izvan škole. Potonje uključuje aktivnosti koje podupiru prijelaz iz okruženja ranog djetinjstva u okruženje osnovne škole.

 Za više informacija o obiteljskom učenju možete kontaktirati Susannu Chambers, voditeljicu Odjela za obiteljsko i međugeneracijsko učenje u NIACE-u, slanjem elektroničke pošte na sljedeću adresu: Susannah.Chambers@niace.org.uk

Vrsta
Document
Zemlja
Ujedinjeno Kraljevstvo
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Lokalno financiranje; Nacionalna vlada; Privatno financiranje

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :