TEIP – Program za obrazovna područja u kojima je potrebna prioritetna intervencija

Glavni je cilj portugalskog programa TEIP promicanje obrazovne uključenosti u školama koje se nalaze u područjima s teškim uvjetima i koje pohađaju djeca koja su „izložena riziku” od socijalne isključenosti. Razvijaju se konkretni planovi poboljšanja kojima se promiče ciklus poboljšanja u svakoj skupini škola.

„Program za obrazovna područja u kojima je potrebna prioritetna intervencija” pokrenut je 1996. i njegova je glavna svrha promicanje obrazovne uključenosti u školama koje se nalaze u područjima s teškim uvjetima i koje pohađaju djeca koja su „izložena riziku od socijalne isključenosti”. Druga inačica programa provodila se od 2006. nadalje, a cilj joj je bio smanjiti učestalost ranog napuštanja školovanja i promicati obrazovni uspjeh. Treća se inačica provodi od 2012.; njome su učvršćeni ciljevi druge inačice te je istaknuta kvaliteta ishoda učenja.

U program je trenutačno uključeno 137 skupina škola, što čini 17 % svih skupina škola u Portugalu. Sve te škole pozvane su da na temelju sporazuma između škola i tijela nadležnih za škole razviju posebne planove poboljšanja mjera, ciljnih vrijednosti, evaluacije i dodatnih resursa.

Posebnim planom poboljšanja obuhvaćena su četiri različita područja: 1. potpora poboljšanju učenja; 2. upravljanje mjerama skupine škola i njihova organizacija; 3. sprečavanje ranog napuštanja školovanja, izostanaka i nediscipline te 4. odnosi između škola, obitelji i zajednice.

Čak i ako škole razviju strateške mjere u četiri navedena područja, to ne znači da su obvezne uključiti sve te mjere u posebni plan poboljšanja. Metodologijom programa želi se promicati ciklus poboljšanja u svakoj skupini. Ciklus poboljšanja trebao bi uključivati prikupljanje relevantnih podataka koji školi omogućuju prepoznavanje problema i ključnih pitanja kako bi osmislile strategije u skladu s ciljnim vrijednostima. Strateško djelovanje podrazumijeva postupak utvrđivanja različitih koraka, kao što su određivanje ciljeva, pokazatelja i ciljnih vrijednosti, praćenje i samoprocjena. Skupine škola zatim na temelju razmatranja postupka i rezultata odlučuju trebaju li uvesti promjene u strateško djelovanje.

Većina poteškoća s kojima su se skupine škola susrele u postupku planiranja bila je povezana s pitanjima određivanja prioriteta. Iako je jednostavno odrediti ključna pitanja, teško je osmisliti strateški plan ako u skupini ne postoji zajednička vizija. Stoga je ključan odabir ravnateljâ i stalan rad na njihovu stručnom razvoju. Ravnatelji su odgovorni za promicanje zajedničke vizije i zajedničkih ciljeva u cijeloj školskoj zajednici. Poticanje zajedničke vizije u školama ključno je da bi nastavnici mogli razviti relevantnu stručnost i kapacitete za rad u timovima s drugim stručnjacima i dionicima iz šire zajednice.

Skupine koje sudjeluju u programu TEIP svake godine na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine šalju izvješće Glavnoj upravi za obrazovanje. Izvješće na kraju prvog polugodišta sadržava niz podataka bitnih za prvo polugodište, praćenje rezultata ostvarenih do tog trenutka te moguće izmjene djelovanja u skladu s potrebama. Izvješće na kraju školske godine važan je alat za analizu i donošenje odluka na razini skupine, a ključno je i za evaluaciju programa kao cjeline na razini države. Alat uključuje dubinsku analizu rezultata različitih područja programa, evaluaciju postignutih ciljnih vrijednosti, povezanih rezultata i postupaka te evaluaciju neuspjeha i mjere poboljšanja.  

Kao dodatak provedbi programa provode se sastanci na državnoj razini, sastanci između Glavne uprave za obrazovanje i skupina škola te mikromreže i mreže obrazovnih stručnjaka.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Portugal
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar