POKAZATELJI ZA PRAĆENJE DJELOTVORNOSTI ŠKOLE

U Portugalu se upotrebljavaju pokazatelji ranog napuštanja školovanja i poboljšanja u učenju kako bi se promicalo kvalitetno poboljšanje uspjeha učenika te prepoznao ili nagradio uspješan rad svih javnih škola.

TEIP – Program za obrazovna područja u kojima je potrebna prioritetna intervencija ima sljedeće ciljeve: poboljšati ishode učenja i promicati kvalitetu obrazovnih putova, suzbiti rano napuštanje školovanja i izostanke, smanjiti razinu nediscipline te učvrstiti odnose između škola, obitelji i zajednica. Skupine uključene u program nalaze se u socijalno i gospodarski ugroženim područjima u kojima nasilje, rano napuštanje školovanja, izostanci i dječji rad uzrokuju obrazovni neuspjeh.

Na nacionalnoj razini Ministarstvo obrazovanja i znanosti uspostavilo je dva pokazatelja kako bi se promicalo kvalitetno poboljšanje uspjeha učenika te prepoznao ili nagradio uspješan rad svih javnih škola. Pokazateljem obrazovne djelotvornosti procjenjuju se godišnji razvoj obrazovnog uspjeha učenika, dosljednost rezultata unutarnje evaluacije i rezultati vanjske evaluacije (u ovom slučaju nacionalnih ispita). Razina poboljšanja škole utvrđuje se u usporedbi s njezinom početnom točkom (u odnosu na prethodnu godinu). Pokazatelj rizika od napuštanja školovanja temelji se na podacima koje škole dostavljaju na kraju svake akademske godine o broju učenika koji su napustili školovanje, otkazali upis ili koji ponavljaju godinu zbog izostanaka. Škole u kojima se ti brojevi smanje mogu dobiti dodatne resurse za sprečavanje ranog napuštanja školovanja. Da bi škola dobila 30 dodatnih sati, trebala bi smanjiti razinu napuštanja školovanja na manje od polovine u usporedbi s prethodnom godinom.

Usporedno s tim mjerenjima postoje i druge inicijative koje su dostupne svim školama kako bi se promicao uspjeh učenika, npr. „Program za veći uspjeh u školi”, posredovanje/poučavanje i usmjeravanje te psihološka potpora u školama.

Osim toga, Opći inspektorat za obrazovanje i znanost od akademske godine 2012./13. u okviru svojeg programa za vanjsku evaluaciju škola uzima u obzir pokazatelj pod imenom očekivana vrijednost, zahvaljujući kojem je moguće usporediti rezultate svake škole (i njihov razvoj) s drugim školama koje se nalaze u sličnom okruženju. Tim se pokazateljem bolje pojašnjava evaluacija i osigurava pravednije postupanje prema školama koje se, primjerice, nalaze u nepovoljnom okruženju.

Za svaku skupinu škola u okviru programa TEIP određuju se ciljne vrijednosti na temelju četiriju različitih područja koja uključuju pokazatelje: 1. područje: postignuća na ispitima (nacionalna evaluacija), koja se mjere pokazateljem stope uspješnosti i prosječnom ocjenom; 2. područje: rezultati unutarnje evaluacije, koji se mjere pokazateljem stope uspješnosti i pokazateljem postotka učenika s pozitivnim ocjenama u svim predmetima; 3. područje: rano napuštanje školovanja, koje se mjeri pokazateljem stope ranog napuštanja školovanja te, naposljetku, 4. područje: nedisciplina – pokazatelj kojim se mjeri broj prijavljenih slučajeva nedsicipline po učeniku. Sve se ciljne vrijednosti temelje na podacima prikupljenima u prethodne tri godine kako bi se stvorila jednaka polazišna točka za svaku školu te odredile ostvarive i pravedne ciljne vrijednosti.

Ukratko, na temelju opisanih pokazatelja u programu TEIP povećao se broj skupina škola u kojima je razina napuštanja školovanja niža od nacionalne razine napuštanja školovanja. Tijekom prvih devet školskih godina u gotovo polovini skupina smanjila se razina izostanaka, u usporedbi s prosjekom iz prethodne tri godine. Kad je riječ o nedisciplini, broj izgreda po učeniku smanjio se u približno pola skupina. U više od 20 % skupina zabilježena je stopa uspjeha koja je viša od nacionalnog prosjeka, a u 43,3 % skupina smanjilo se odstupanje od nacionalnog prosjeka u više od pola nacionalnih ispita.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Portugal
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar