PAKET MJERA ZA RODITELJE – PODRŠKA RODITELJIMA U KLJUČNIM FAZAMA ŠKOLOVANJA

Cilj je paketa mjera za roditelje olakšati dijalog s roditeljima kako bi im se pomoglo u razumijevanju izazova povezanih s obrazovanjem njihove djece. Paket mjera za roditelje sadržava niz alata kojima se olakšava odnos između škola i obitelji. Paket mjera temelji se na načelu podjele odgovornosti: roditelji su odgovorni za obrazovanje svoje djece i škola je odgovorna za obrazovanje djece te oni moraju surađivati kako bi djeci osigurali pozitivne ishode.

Paket mjera za roditelje ima dva glavna cilja: povećati razinu sudjelovanja roditelja u pružanju potpore svojoj djeci i poboljšati njihovu sposobnost da podupiru djecu u donošenju ispravnih odluka u pogledu obrazovanja. Olakšava dijalog s roditeljima i cilj mu je pomoći im u razumijevanju izazova povezanih s obrazovanjem njihove djece. Obrazovnim timovima nudi niz alata za organizaciju i olakšavanje razgovora s roditeljima.

Paket mjera za roditelje upotrebljava se u trima ključnim trenucima školovanja djece:

  1. prvoj godini osnovne škole, kada učenici uče čitati (paket mjera za osnovnu školu);
  2. prvoj godini sekundarnog obrazovanja, kako bi se učenicima pružila potpora u prelasku u novu školu (paket mjera za početak sekundarnog obrazovanja) te
  3. posljednjoj godini nižeg sekundarnog obrazovanja, kako bi se razgovaralo o daljnjem obrazovanju (paket mjera za učenike koji završavaju niže sekundarno obrazovanje).

Cilj je paketa mjera za osnovnu školu olakšati dijalog s roditeljima, pomoći im da razumiju obrazovne probleme, odgovoriti na njihova pitanja o upisu u prvu godinu osnovne škole i više ih uključiti u obrazovanje njihova djeteta. Naglasak se stavlja na „učenje čitanja”, nastavnici pozivaju roditelje da dođu u školu i budu na satu čitanja te zatim razgovaraju o tome kako mogu pomoći svojoj djeci kod kuće.

Omogućuje se razgovor s roditeljima o tri pitanja:

  • Kako učimo čitati i kako roditelji mogu pružiti potporu svojoj djeci dok uče čitati?
  • Kako roditelji mogu pomoći svojoj djeci u učenju?
  • Kako roditelji mogu pomoći svojoj djeci da im u školi bude ugodno i da se ponašaju uzorno?

Paketom mjera za početak srednje škole roditelje se podupire u uključivanju u školska pitanja. Cilj je razviti dijalog između škole i obitelji. Paket mjera usmjeren je na davanje potpore roditeljima kako bi razumjeli strukturu i sustav škole. Roditeljima se objašnjava organizacija škole kako bi je bolje razumjeli te im se osiguravaju metode i potpora za razmišljanje i raspravljanje o načinu na koji mogu pomoći svojoj djeci da postignu uspjeh. Obrazovni alati u paketu mjera obrazovnim timovima omogućuju pripremu i organizaciju rasprava.

Rasprave su usmjerene na tri glavne teme:

  • Kako mogu pomoći svojem djetetu?
  • Kako ću znati na kojoj je razini moje dijete?
  • Završna procjena.

Paket mjera za učenike koji završavaju niže razrede sekundarnog obrazovanja ima dva cilja: povećati razinu sudjelovanja roditelja u pružanju potpore svojoj djeci te razviti njihove vještine usmjeravanja u obrazovanju. Obično usmjeravamo paket mjera kako bismo obrazovnim timovima bolje objasnili kako roditelje mogu informirati o izborima dostupnima njihovoj djeci. Alat ima dva cilja: povećati razinu sudjelovanja roditelja u pružanju potpore svojoj djeci te razviti njihove vještine usmjeravanja u obrazovanju.

Nalazi evaluacije programa pokazuju da navedeni paket mjera roditeljima omogućuje da znatno više sudjeluju u školovanju svoje djece, što je dovelo do znatnog smanjenja broja izostanaka i disciplinskih problema te do poboljšanja obrazovnih ishoda u predmetima kao što je francuski jezik. Ti pozitivni učinci uočeni su u obiteljima koje su obično otvorene za informacije koje im dostavlja škola, ali i u obiteljima koje su manje upoznate s tradicionalnim komunikacijskim metodama/politikama škole ili su manje otvorene za njih.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Francuska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Privatno financiranje

Komentari

Dodajte komentar