OKVIR ZA SURADNJU LOKALNIH DIONIKA

U sustavu u kojem škole imaju visok stupanj autonomije, kao što je to slučaj u Flandriji, flamansko Ministarstvo obrazovanja radi na razvoju okvira s jasnim smjernicama za škole i lokalna tijela (odgovorna za školsko obrazovanje) o načinima za uspostavu lokalnih mreža za suradnju. Ključni su preduvjeti za dobru lokalnu suradnju jasne uloge i odgovornosti, realistični ciljevi, uključenost svih dionika te razvoj lokalnih aktivnosti.

Prvi korak u izgradnji djelotvorne mreže lokalnih dionika jest utvrditi sve dionike u regiji kako bi se odredile njihove uloge i odgovornosti. Tako će školama i svim ostalim lokalnim dionicima biti jasnije tko može pružiti kakvu vrstu pomoći, tko može preuzeti odgovornost i kako tko može uključiti u lokalnu borbu protiv izostajanja s nastave i ranog napuštanja školovanja. Tijekom tog koraka važno je i odrediti tko će preuzeti vodstvo u uspostavi lokalnog okvira i okupljanju svih dionika.

Drugi korak sastoji se od određivanja zajedničkih ciljeva sa svim lokalnim dionicima. Svi su dionici pozvani na raspravu o ciljevima koje žele postići. Ciljevi bi trebali biti realistični i bolje se usredotočiti na određene ciljeve nego biti previše ambiciozan. Za svaki cilj mora se navesti pokazatelj i rok.

Treći korak jest složiti se oko obveza. Tko može preuzeti koju obvezu radi ostvarenja kojeg cilja i kako? Koje je aktivnosti potrebno poduzeti i tko će biti odgovoran za njihovu provedbu? Smjernice u tom odjeljku temelje se na dokumentima EU-a o ranom napuštanju školovanja i flamanskom akcijskom planu za smanjenje ranog napuštanja školovanja te obuhvaćaju prevenciju, intervenciju, kompenzaciju i praćenje.

Posljednji korak odnosi se na sporazume o evaluaciji i praćenju. Kako će se evaluirati provedba lokalnog akcijskog plana? Koliko se puta godišnje sastaju svi dionici? Kako će oni podnositi izvješća jedni drugima?

Na kraju postupka bilo je jasno da su, osim navedenog instrumenta lokalnog okvira, lokalni dionici željeli dobiti inspiraciju za vrstu sporazuma koji mogu potpisati, saznati što funkcionira u borbi protiv ranog napuštanja školovanja i tko su osobe koje rano napuštaju školovanje. S obzirom na to, trenutačno se radi na sastavljanju vodiča koji će poslužiti kao inspiracija lokalnim dionicima kako bi im se pomoglo da provedu okvir u djelo.

Postupak je pokazao da lokalni partneri trebaju sastaviti lokalni plan politike i djelovanja za suzbijanje ranog napuštanja školovanja, uključujući jasne uloge i odgovornosti za sve dionike, realistične ciljeve s prioritetima, sporazume o obvezama za ispunjavanje ciljeva i jasne odluke o evaluaciji i praćenju provedbe različitih aktivnosti.

Ipak, teško je provesti taj okvir u djelo. Od lokalnih se tijela zahtijeva da preuzmu vodstvo, ali nije sigurno jesu li oni najbolji partneri za to ni jesu li voljni to učiniti bez dodatnih financijskih sredstava. Što će škole učiniti? U Flandriji su škole tradicionalno vrlo neovisne i autonomne te nemaju običaj puštati vanjske partnere u svoje prostorije. Međutim, dugoročni je cilj predmetnog instrumenta mobilizirati sve lokalne partnere u zajedničkoj borbi protiv ranog napuštanja školovanja.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Belgija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Opća; Pojedinačna
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Lokalno financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :