JOPO – FLEKSIBILNO PRIMARNO OBRAZOVANJE

Finska razvija inovativne metode i postupke poučavanja radi odgovora na individualne potrebe učenika putem učenja temeljenog na aktivnostima, poučavanja u malim skupinama, učenja na radnom mjestu i različitih okruženja za učenje kako bi se smanjila stopa ranog napuštanja školovanja.

Fleksibilno primarno obrazovanje (JOPO®) projekt je koji je 2006. pokrenulo finsko ministarstvo obrazovanja. Njegova je svrha razviti nove metode i postupke poučavanja koji pomažu smanjiti stopu ranog napuštanja školovanja. Te nove metode upotrebljavaju se kako bi se odgovorilo na individualne potrebe učenika putem učenja temeljenog na aktivnostima, poučavanja u malim skupinama, učenja na radnom mjestu i različitih okruženja za učenje. Aktivnostima u okviru projekta JOPO pruža se potpora učenicima da završe školu i prijave se za daljnje osposobljavanje putem suradnje s raznim stručnjacima, rane intervencije i pojačane suradnje između škole i doma. JOPO je namijenjen učenicima od 7. do 9. razreda, u dobi od 13 do 15 godina. Otprilike 1800 učenika bilo je uključeno u JOPO 2013.

Aktivnosti u okviru projekta JOPO provode se u malim skupinama koje vode nastavnik i još jedan stručnjak. Nastavnici su obično osposobljeni u pogledu posebnih potreba u obrazovanju, a njihovi su suradnici uglavnom osobe koje rade s mladima, socijalni pedagozi ili pomoćnici u nastavi. Najvažniji su oblici aktivnosti poučavanje u malim skupinama i individualno savjetovanje, učenje na radnom mjestu te moguće pohađanje nastave iz drugih predmeta u redovnim nastavnim skupinama. Ostale aktivnosti uključuju školske kampove i razne izlete kako bi se razvili timski duh i osjećaj zajedništva. Učenici sudjeluju i u oblicima učenja i tečajevima osmišljenima posebno za njih.

Skupine u okviru projekta JOPO razvile su aktivne metode učenja u kojima se ističu učenje temeljeno na istraživanju i suradnji te projektno učenje umjesto učenja koje vodi nastavnik. Umjesto učenja usmjerenog na predmet, u okviru projekta JOPO razvijeno je tematsko učenje te učenje usmjereno na potrebe učenika i konkretne situacije. Različite skupine usmjerene su na ponešto različite stvari. Neke su skupine više usmjerene na vođeno učenje i individualno učenje koje se temelji na potrebama, dok druge daju prednost učenju na radnom mjestu. Aktivnosti nekih skupina usmjerene su na učenje koje se temelji na talentima i interesima učenika, čime se podupiru njihova samouvjerenost, samopouzdanje i buduće opredjeljenje. U svim se skupinama mnogo vremena ulaže u osnovni obrazovni zadatak, odnosno učenje osnovnih životnih vještina (upravljanje vremenom, rad u skupini) i socijalnog ponašanja, a manje u samo poučavanje.

Najčešći su razlozi za upis u skupinu u okviru projekta JOPO problemi s motivacijom, potreba za učenjem u manjoj skupini i postizanje slabih rezultata u školi. Obiteljske i životne situacije učenika u projektu JOPO teže su od prosječnih, što se očituje u obliku psihosocijalnih problema i nesigurnosti, a u tim skupinama postoji i natprosječan udio djece samohranih roditelja.

Aktivnosti u okviru projekta JOPO djelotvorne su. Situacija gotovo 90 % učenika poboljšala se u odnosu na početno stanje. Kad je riječ o učenicima koji nisu imali koristi od projekta, glavni razlog njihova neuspjeha u obrazovanju, čak i u okviru projekta JOPO, bila je njihova izuzetno teška obiteljska i životna situacija. Najveći je učinak projekta osiguravanje da učenici steknu svjedodžbe o završetku školovanja, da se smanji broj izostanaka te da se poboljša motivacija za učenje.

Na situacije učenika najviše su utjecali rad u malim skupinama te osobna potpora i savjetovanje. Ostali su djelotvorni oblici aktivnosti učenje na radnom mjestu, neposredna intervencija u pogledu izostanaka te jačanje suradnje između škole i doma. U praksi su razlike između različitih postupaka u okviru projekta JOPO male, a rezultati pokazuju da učinci ovise o pojedincu; drugim riječima, na uspjeh više utječu podrijetlo i životna situacija učenika nego određene aktivnosti u okviru projekta JOPO. Dakle, određena metoda nekim učenicima pomaže, a nekima ne. Razlikovni čimbenik u pogledu ostvarenih koristi  jest koliko je taj učenik sudjelovao u netradicionalnim aktivnostima, posebno u učenju na radnom mjestu i školskim kampovima. Učenici koji su ostvarili najviše koristi od projekta JOPO sudjelovali su u aktivnostima nekoliko dana više od onih koji su ostvarili najmanje koristi.

Aktivnosti u okviru projekta JOPO trajno su prihvaćene te su unesene u Zakon o primarnom obrazovanju i u Vladinu uredbu.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Finska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar