Sala Farol – Svjetionik – potpora za učenike s poteškoćama u učenju

Program „Svjetionik” usmjeren je na poteškoće u učenju svakog pojedinog učenika. Pruža individualiziranu potporu učenicima putem periodičnog poučavanja u malim skupinama s (dodatnim) pomoćnim nastavnicima. Učenicima za koje se utvrdi da im je potrebna pomoć priprema se individualni plan učenja koji im pomaže u postizanju ciljeva učenja.

Program je usmjeren na poteškoće u učenju svakog učenika. Poteškoće u učenju rješavaju pomoćni nastavnici. Na temelju procjene tijekom i na kraju svakog obrazovnog razdoblja razrednik utvrđuje kojim je učenicima potrebna pomoć. Odluke o potrebnoj potpori donose razrednik, pomoćni nastavnik i član nenastavnog osoblja kao što je psiholog ili socijalni radnik te izrađuju individualni plan učenja za svakog učenika.

Mjera je, zapravo, intervencija usmjerena na pružanje potpore učenicima s poteškoćama u učenju. Tijekom vremena predviđenog za „potporu u učenju” i u okviru nastavnih sati za dodatnu potporu (koji su dio redovne nastave u primarnom obrazovanju) učenici su podijeljeni u skupine od dva do četiri učenika i izdvojeni iz razreda kako bi se mogli posvetiti konkretnijim zadacima. Individualni plan učenja alat je koji se upotrebljava za usmjeravanje intervencije, uključujući praćenje i procjenu napretka svakog učenika. Intervenciju provode razrednik, pomoćni nastavnik i član nenastavnog osoblja, koji nastoje pružiti što individualiziraniju potporu.

Postignuća u učenju organizirana su u cjeline i opisana na način koji učenicima omogućuje da procijene sami sebe (samoprocjena i samoregulacija). Kada dostignu jednu razinu, mogu krenuti na iduću.

Na razini odjela prati se napredak svakog učenika u odnosu na specifične kompetencije koje su predmet intervencije. Prati se i broj sati za potporu u učenju u kojima sudjeluje svaki učenik.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Portugal
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar