Srednja škola je za mene – mjera LYCAM u Francuskoj

Mjera LYCAM (fr. Lycee, ça m' interesse) alat je kojim se u Francuskoj služe osoblje i psiholozi savjetnici za profesionalno usmjeravanje kako bi spriječili rano napuštanje školovanja. LYCAM se temelji na upitniku s preventivnom svrhom na temelju kojeg se rano prepoznaju učenici za koje su najveći izgledi da će napustiti školovanje te se omogućava odgovarajuće djelovanje ovisno o tome kakva je potpora potrebna.

Mjera LYCAM osmišljena je u Kanadi tijekom 1990-ih, a u Francuskoj se pojavila početkom 2000-ih. Prihvatilo ju je nekoliko tijela nadležnih za obrazovanje („akademija”) i danas je upotrebljavaju osoblje i psiholozi savjetnici za profesionalno usmjeravanje u brojnim ustanovama kako bi spriječili rano napuštanje školovanja.

LYCAM se temelji na upitniku s preventivnom svrhom. Njime se olakšava rano prepoznavanje učenika koji će najvjerojatnije napustiti školovanje i omogućava odgovarajuće djelovanje ovisno o tome kakva je potpora potrebna. Upitnik obuhvaća sedam područja:

  • stav obitelji prema školi (uloga obitelji u školovanju djece)
  • akademski školski projekti (projekti povezani s nastavom, interes za školu, razina ambicije)
  • akademska postignuća (samostalna ocjena učenika u pogledu vlastitih kapaciteta za rad i akademskih postignuća)
  • samopouzdanje (u odnosu na akademski uspjeh)
  • izostanci (stavovi i ponašanje koji se odnose na pohađanje nastave, prihvaćanje ili neprihvaćanje pravila škole)
  • potreba za podrškom nastavnika (kvaliteta odnosa između učenika i nastavnog osoblja)
  • interes za školu (zainteresiranost učenika za obrazovanje i školski život).

Ispunjavanje upitnika traje 20 – 30 minuta. Svrha je prikupljanja podataka krenuti od poteškoća, motivacije i osobnog pogleda na školu učenika srednjih škola. Rezultati se mogu predstaviti na pojedinačnoj ili zajedničkoj razini. Psiholozi savjetnici za profesionalno usmjeravanje u potpunosti su uključeni u analizu rezultata kao stručnjaci.

Prednost je tog alata usmjeravanje pitanja na čimbenike koji se izravno odnose na kontekst škole. Stoga su odgovori neposredno relevantni za osoblje.

Ispitivanjem i navođenjem učenika na razmišljanje o intenzitetu svojih osjećaja alat potiče učenike i da razmisle o vlastitim rješenjima. Alat je usmjeren na utvrđivanje položaja učenika u kontekstu školskog života. Nije usmjeren na procjenu razina vještina i znanja, ali nadopunjava postojeće alate.

Na temelju rezultata poduzimaju se korektivne mjere kao što je uspostava skupina za raspravu ili radionica za potporu.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Francuska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar