ODBOR ZA ZDRAVSTVENI I GRAĐANSKI ODGOJ (CESC) U FRANCUSKOJ

Odbor za zdravstveni i građanski odgoj (CESC) uključuje sve članove obrazovne zajednice i lokalne partnere osnovne ili srednje škole (lokalna uprava, policija, pravosuđe i udruge). Odborom predsjeda ravnatelj škole, a djeluje u području građanskog odgoja na način da izrađuje plan za sprečavanje nasilja, predlaže inicijative za pružanje potpore roditeljima u teškim situacijama i bori se protiv socijalne isključenosti te utvrđuje program spolnog i zdravstvenog odgoja usmjeren na promicanje sigurnog ponašanja. CESC objedinjuje niz mjera za pripremu učenika na suradnju i zajednički život uz poštovanje ravnopravnosti žena i muškaraca te na donošenje odluka i ostvarivanje građanskih prava.

Odbor za zdravstveni i građanski odgoj (CESC) tijelo je za promišljanje, promatranje i praćenje koje izrađuje, provodi i ocjenjuje obrazovni plan u pogledu sprečavanja nasilja te zdravstvenog i građanskog odgoja koji je integriran u akcijski plan za osnovne ili srednje škole.

Taj cjeloviti i jedinstveni postupak jamči veću dosljednost i jasnoću u politici ustanove. To se postiže jačanjem obrazovne uloge svake osnovne škole te ustanova nižeg i višeg sekundarnog obrazovanja te povezivanjem s nastavom i raznim oblicima školskog života, uključujući Vijeće učenika nižih razina sekundarnog obrazovanja (CVC), Vijeće učenika srednjih škola (CVL), sportske udruge te maison des lycéens (društvenu, kulturnu i sportsku udrugu učenika srednjih škola) itd. Na taj način CESC nastoji društvenim obrazovanjem bolje pripremiti učenike za život, pomažući im pritom u razvoju odgovornog stava i ponašanja prema sebi, drugima i okolišu.

To je tijelo koje objedinjuje postupke i različite vrste djelovanja te usklađuje njihove pojedinačne i zajedničke doprinose, oblikujući na taj način interdisciplinarni pristup građanstvu. Osim toga, utire put za provedbu tih postupaka i za stvaranje potrebnih partnerstava.

CESC objedinjuje niz mjera za pripremu učenika na suradnju i zajednički život uz poštovanje ravnopravnosti žena i muškaraca te na donošenje odluka i ostvarivanje građanskih prava.

CESC:

  • 1. pridonosi građanskom odgoju;
  • 2. izrađuje plan za sprečavanje nasilja;
  • 3. predlaže aktivnosti za pomoć roditeljima u teškoćama i borbu protiv socijalne isključenosti te
  • 4. uspostavlja program za spolni i zdravstveni odgoj te za sprečavanje rizičnog ponašanja.

Obuhvaćena područja
U okviru kontinuiranog obrazovnog puta od osnovne do srednje škole cjelovitim su pristupom obuhvaćena sljedeća područja:
program za građanski odgoj i obrazovanje
sprečavanje nasilja (tjelesnih ozljeda ili narušavanja ljudskog dostojanstva u pogledu zaštite djece, kao i rasističkih ili antisemitskih postupaka, seksističkog ili homofobnog ponašanja, seksualnog nasilja ili postupaka inicijacije)
zdravstveni odgoj, uključujući upućivanje na odgovorno ponašanje u prevenciji spolno prenosivih bolesti, uključujući AIDS
spolni odgoj i obrazovanje o odnosima
sprečavanje visokorizičnog ponašanja, uključujući ponašanja koja uzrokuju ovisnost (borba protiv pušenja i zlouporabe alkohola)
osposobljavanje za pružanje prve pomoći
obrazovanje u pogledu sigurnosti i rizika
obrazovanje o cestovnoj sigurnosti
obrazovanje u području održivog razvoja.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Francuska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Lokalno financiranje

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :