UGOVOR ZA MLADE (UJEDINJENA KRALJEVINA)

„Ugovor za mlade ” (eng. Youth Contract) u Ujedinjenoj Kraljevini usmjeren je na mlade u dobi od 16 i 17 godina koji su u skupini NEET (mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju) ili su izloženi riziku da to postanu. Tri su ključna cilja: 1. cilj: glavni je cilj projekta mladima u dobi od 16 i 17 godina koji su u skupini NEET i izloženi su riziku od dugoročnog odustajanja pružiti potporu da se uključe u obrazovanje, osposobljavanje ili osposobljavanje na radnom mjestu te da se taj ishod održi; 2. cilj: povećati iskustvo i kvalifikacije tih mladih kako bi imali priliku nastaviti obrazovanje i uspješno pronaći posao, čime bi se smanjio udio osoba koje postanu nezaposlene kada odrastu; 3. cilj: ispitati metode lokalne realizacije i plaćanja po učinku, čime bi se povećala djelotvornost tih modela i razvile najbolje prakse.

Organizacije koje provode program imaju potpunu slobodu pri osmišljavanju i prilagodbi programa potpore za mlade koji ispunjavaju uvjete kako bi započeli s redovnim obrazovanjem, naukovanjem ili osposobljavanjem na radnom mjestu. Plaća se po učinku,

a organizacije mogu primiti najviše 2200 GBP po mladoj osobi, ovisno o tome koliko su uspješno pomogle mladima u poduzimanju održivog koraka prema pozitivnom ishodu. Ti ishodi uključuju sljedeće: pohađanje redovnog obrazovanja ili osposobljavanja, naukovanje ili posao koji uključuje najmanje 280 sati akreditiranog učenja godišnje te pohađanje izvanrednog obrazovanja ili osposobljavanja, uključujući pružanje ponovnog uključivanja u trajanju od najmanje sedam sati tjedno.

Pružatelji zaposlenja ili osposobljavanja primit će dodatan iznos za održivost ako mlada osoba nastavi sudjelovati u redovnom obrazovanju ili osposobljavanju najmanje pet od šest mjeseci, nakon čega će steći akreditiranu kvalifikaciju, ako kontinuirano sudjeluje u naukovanju tijekom najmanje pet od šest mjeseci, ili ako je najmanje pet od šest mjeseci zaposlena s punim radnim vremenom, uz izvanredno osposobljavanje koje je istovjetno najmanje 280 sati učenja uz nadzor (otprilike jedan dan tjedno). 

Vrsta
Praksa
Zemlja
Ujedinjeno Kraljevstvo
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar