SUSTAV S DVA NASTAVNIKA U DANSKOJ

Istraživači iz Sveučilišta u Aarhusu u Danskoj u suradnji s društvom Ramboll Management Consulting proveli su u ime danskog Ministarstva obrazovanja opsežno nasumično ispitivanje, prvo takve vrste u Danskoj. U studiji su ispitani učinci tri vrste sustava s dva nastavnika u učionici i učinak koji bi takvi sustavi imali na napredak učenika, njihovu dobrobit i sudjelovanje u školi. Rezultati pokazuju da su sva tri sustava s dva nastavnika imala pozitivne učinke, ali na različite načine.

U studiji koju je provelo Sveučilište u Aarhusu ispitivalo se kakve bi učinke tri vrste sustava s dva nastavnika imale na učenike.  Postojala su tri različita pristupa:

  1. klasičan pristup s dva nastavnika u kojem osoba koja je završila nastavničko obrazovanje sudjeluje u pripremi i provedbi nastave s postojećim nastavnikom;
    2. zapošljavanje druge osobe koja nema zvanje nastavnika i ima manje vremena za pripremu, ali koja je prisutna u učionici više sati nego što je to slučaj u klasičnom sustavu s dva nastavnika;
    3. stručni učitelj s posebnim vještinama koji povremeno sudjeluje u poučavanju i mentor je postojećem nastavniku.

Razina poznavanja danskog jezika i matematike izmjerena je na nacionalnim ispitima prije i nakon izvođenja nastave s dva nastavnika. Nadalje, anketom je izmjerena i dobrobit učenika prije i nakon izvođenja nastave s dva nastavnika.

Provedena je i dodatna anketa među ravnateljima škola u pogledu uključenosti u škole kako bi se ocijenilo utječe li sustav s dva nastavnika na sadržaj i opseg posebnog obrazovanja te pruža li se njime potpora učenicima. U dodatne tri ankete naglasak je stavljen na provedbu i praćenje među ravnateljima škola, nastavnicima i dodatnim osobljem u sustavu s dva nastavnika. Cilj tih anketa bio je pridonijeti znanjem o tome kako škole primjenjuju sustav s dva nastavnika i pokazati u kojoj su mjeri škole koje sudjeluju ispunile očekivanja o minimalnim zahtjevima. I te su ankete provedene prije i nakon izvođenja nastave s dva nastavnika.

Izvođenjem nastave s dva nastavnika općenito se pokazalo da različiti sustavi s dva nastavnika mogu biti korisni na različite načine, ovisno o tome kakve potrebe treba ispuniti u određenom razredu, školi ili općini.  

Vrsta
Praksa
Zemlja
Danska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :