KRITERIJI ZA PREPOZNAVANJE UČENIKA ZA KOJE POSTOJI RIZIK OD NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA ILI RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA

Uz potporu Ministarstva obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije UNICEF Srbija i organizacija civilnog društva Centar za obrazovne politike proveli su projekt „Borba protiv ranog napuštanja školovanja u Srbiji”.

Cilj je projekta pridonijeti smanjenju stope napuštanja školovanja ili ranog napuštanja školovanja djece i mladih. U okviru projekta utvrđeni su kriteriji (pokazatelji) ranog napuštanja školovanja koje timovi u školama mogu upotrebljavati u svrhu praćenja rizičnih skupina učenika i sprečavanja napuštanja školovanja.

Učenici u dobi od 7 do 19 godina za koje postoji rizik od ranog napuštanja školovanja (ciljna skupina) utvrđuju se u skladu  kriterijima u nastavku. 

  1. Pohađanje nastave. Pokazatelji: (a) često izostajanje s nastave; (b) neredovito pohađanje nastave
  2. Akademsko iskustvo i uspjeh. Pokazatelji: (a) slaba obrazovna postignuća; (b) ponavljanje razreda / kasni upis; (c) često mijenjanje škola
  3. Ponašanje. Pokazatelji: (a) neprimjereno ili agresivno ponašanje
  4. Uključenost roditelja. Pokazatelji: (a) nedostatak potpore u obitelji; (b) nedostatak suradnje obitelji s obrazovnom ustanovom
  5. Uključenost učenika. Pokazatelji: (a) nedostatak uključenosti u društveni život škole; (b) nedostatak motivacije za akademska postignuća; (c) prethodno napuštanje školovanja
  6. Individualni i društveni čimbenici ranjivosti. Pokazatelji: (a) nedovoljno poznavanje srpskog jezika i migrantsko podrijetlo; (b) često seljenje obitelji; (c) iznenadna promjena u obiteljskoj situaciji; (d) financijske poteškoće; (e) nedostatak financijske potpore za školovanje (npr. za školski pribor, prijevoz itd.); (f) dijete ili članovi obitelji zloupotrebljavaju droge; (g) povijest ranog napuštanja školovanja u obitelji (posebno među braćom i sestrama); (h) dijete je žrtva vršnjačkog nasilja i drugih oblika nasilja; (i) dijete je diskriminirano ili izdvojeno (djeca s posebnim obrazovnim potrebama, pripadnici etničkih manjina itd.); (j) uključivanje ili ponovno uključivanje u ustanovu nakon dugotrajnog bolničkog liječenja ili smještaja u stambenu ustanovu (djeca s posebnim potrebama ili maloljetni prijestupnici); (k) dijete je bilo u sukobu sa zakonom; (l) učenik stanuje daleko od škole i/ili pohađa izdvojenu nastavu.
Vrsta
Praksa (indirect evidence)
Zemlja
Srbija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada; Privatno financiranje

Komentari

Dodajte komentar

Ovaj je resurs dio sljedećih područja / potpodručja :