INTERAKTIVNE SKUPINE U OKVIRU PROJEKTA INCLUD-ED

Interaktivne skupine jedna su od uspješnih obrazovnih aktivnosti utvrđenih u okviru istraživačkog projekta INCLUD-ED. U okviru projekta INCLUD-ED analizirane su obrazovne strategije koje pridonose prevladavanju nejednakosti i promiču socijalnu koheziju, kao i one zbog kojih dolazi do socijalne isključenosti, s posebnim naglaskom na ranjivim i marginaliziranim skupinama. Interaktivne skupine upotrebljavaju se u različitim kontekstima radi poboljšanja obrazovanja djece i mladih. Riječ je o malim heterogenim skupinama učenika u razredu, od kojih svaka ima potporu odrasle osobe. Svaka se skupina sastoji od četiri ili pet učenika, a heterogene su u smislu razine sposobnosti, spola, kulture, jezika i etničke pripadnosti. U ovom primjeru pojašnjava se aktivnost interaktivnih skupina i navode rezultati njezine provedbe.

Interaktivne skupine jedna su od uspješnih obrazovnih aktivnosti utvrđenih u okviru istraživačkog projekta INCLUD-ED: strategije za uključenost i socijalnu koheziju u Europi kroz obrazovanje (Europska komisija, šesti okvirni program, 2006. – 2011.). U okviru projekta INCLUD-ED analizirane su obrazovne strategije koje pridonose prevladavanju nejednakosti i promiču socijalnu koheziju, kao i one zbog kojih dolazi do socijalne isključenosti, s posebnim naglaskom na ranjivim i marginaliziranim skupinama. Uspješne obrazovne aktivnosti kojima se pruža potpora obrazovanju rizičnih skupina učenika imaju univerzalne sastavnice za koje se pokazalo da su prenosive u niz vrlo različitih konteksta, što dovodi do uspjeha u obrazovanju. Interaktivne skupine upotrebljavaju se u različitim kontekstima u cijelom svijetu radi poboljšanja obrazovanja djece i mladih.

Teorijski okvir na kojem se temelje interaktivne skupine polazi od opsežne znanstvene literature koja ukazuje na to da podjela učenika u skupine prema sposobnostima ima negativan učinak na njihovo učenje, očekivanja i samopouzdanje, mogućnost učenja od vršnjaka te prelaska u skupinu u kojoj su učenici većih sposobnosti, što se posebno odnosi na ranjive učenike, a ističe se i potreba za povećanjem količine i raznolikosti interakcija kojima su učenici izloženi. U skladu s izvrsnim pristupima iz područja obrazovnih znanosti, interaktivne skupine uključuju i promiču povećanje količine i kvalitete interakcija svih učenika primjenom dijaloškog pristupa učenju. Prema teoriji dijaloškog učenja, učenici postižu duboko razumijevanje teme i uključuju se u postupke osobne i društvene transformacije putem ravnopravnih dijaloga u kojima se prepoznaje kulturna inteligencija svake osobe i koji se na njoj temelje, kojima se želi ostvariti transformacija, jača se instrumentalna dimenzija dijaloga, koji se temelje na solidarnosti, djeluju kao izvor stvaranja značenja te promiču jednaku vrijednost različitih podrijetla i oslanjaju se na nju. Interaktivnim skupinama tako se postiže sudjelovanje svih onih koji izravno ili neizravno utječu na učenje i razvoj učenika, uključujući nastavnike, rodbinu, prijatelje, susjede, članove udruga i susjedskih organizacija te lokalne volontere.

Aktivnosti interaktivnih skupina mogu se održavati neovisno o drugim aktivnostima, ali se u školama primjenjuju i u okviru zajednica učenja uz druge uspješne obrazovne aktivnosti kao što su dijaloška književna okupljanja i obiteljsko učenje. „Zajednice učenja” naziv je projekta koji se temelji na intervenciji na razini cijele škole kako bi se spriječilo rano napuštanje školovanja te poboljšali uspjeh u školi i socijalna kohezija. Zbog poboljšanja postignutih u tim školama Europska komisija i Vijeće Europe preporučili su da se škole smatraju zajednicama učenja kako bi se smanjila stopa ranog napuštanja školovanja i poboljšali ishodi učenja.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Albanija; Austrija; Belgija; Bugarska; Cipar; Danska; Estonija; Finska; Francuska; Grčka; Hrvatska; Irska; Island; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Malta; Mađarska; Nizozemska; Njemačka; Norveška; Poljska; Portugal; Rumunjska; Sjeverna Makedonija; Slovačka; Slovenija; Srbija; Turska; Ujedinjeno Kraljevstvo; Češka; Španjolska; Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Opća
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje

Komentari

Dodajte komentar

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Prevedite (Samo registrirani korisnici)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Prevedite (Samo registrirani korisnici)