DVORANE ZA UČENJE ZA UČENIKE ROME

Dvorane za učenje (mađ. Tanoda) uspostavljene su u Mađarskoj tijekom 1990-ih uz potporu fondova EU-a, a cilj im je pružanje potpore učenicima u nepovoljnom položaju i učenicima Romima. Dvorane za učenje nude sveobuhvatan niz usluga za potporu mladima, a u je središtu učenje. U dvoranama za učenje nude se potpora pri učenju, bogate izvannastavne aktivnosti i dodatna pomoć u drugim područjima ako je to potrebno. Učenicima se pruža i pomoć u pisanju domaće zadaće, savladavanju školskih zadataka te razvoju vještina učenja i osjećaja zajedništva.

U Mađarskoj, gdje je obrazovni sustav 1990-ih postao vrlo selektivan, mogućnosti učenja za učenike u nepovoljnom položaju i učenike Rome ograničene su u usporedbi s onima većine učenika. Škole koje pohađaju učenici u nepovoljnom položaju i učenici Romi obično se nalaze u udaljenim područjima na sjeveru i sjeveroistoku države. Infrastrukturni, financijski i ljudski resursi tih škola smatraju se slabima.

Tijekom 1990-ih nekoliko mladih nastavnika i odvjetnika uspostavilo je pokusni model organiziranog učenja izvan škole. Cilj je bio pružiti potporu učenicima u nepovoljnom položaju i učenicima Romima kako bi ih pripremili za polaganje završnog ispita (12. razred), koji im omogućava nastavak školovanja u visokom obrazovanju.

Od 2004. sredstva EU-a upotrebljavaju se za uspostavu „dvorana za učenje” u malim regijama i naseljima u toj državi koji su u nepovoljnom položaju. Cilj je projekta osigurati bolja postignuća učenika, smanjiti prepreke u učenju i ojačati kulturni identitet učenika. 

Dvorane za učenje prostori su za zajednicu koji su oblikovani u skladu s lokalnim potrebama i na temelju dobrovoljnog sudjelovanja mladih, kojima upravlja nevladina organizacija i koji imaju neovisnu infrastrukturu. Pružaju složene usluge usmjerene na cjelokupni osobni razvoj koje inače nisu dostupne nekoj djeci i mladima koji žive na periferiji društva.

Ključni su ciljevi dvorana za učenje sljedeći: poboljšanje odnosa nastavnika i učenika, osiguravanje prostora za učenje za učenike u nepovoljnom položaju, uključivanje roditelja Roma u zajednicu, prepoznavanje nadarene djece i pružanje potpore toj djeci, smanjenje stope ranog napuštanja školovanja, ponavljanja razreda i nezaposlenosti, razvoj socijalnih vještina za zapošljavanje, poboljšanje kulturnog života, održavanje izvannastavnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju, otvaranje mogućnosti za zapošljavanje za niskokvalificirane radnike, jačanje veza između škola i zajednice, pružanje osposobljavanja za buduće nastavnike te usmjeravanje učenika i osiguravanje obroka.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Mađarska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje

Komentari

Dodajte komentar