POTPORA ZA UČENIKE ROME U FINSKOJ

Finska je uvela mjere potpore za uključivanje djece romskog podrijetla u kvalitetno primarno obrazovanje. U razdoblju od 2008. do 2011. za te je mjere izdvojeno ukupno 1,8 milijuna EUR. Jedan vrlo uspješan pristup uključuje uvođenje školskih pomoćnika romskog podrijetla za pružanje potpore mlađim učenicima Romima.

Razvojne aktivnosti za učenike Rome u primarnom obrazovanju započele su 2008. u okviru širih nastojanja da se unaprijedi kvaliteta primarnog obrazovanja u Finskoj. U proljeće 2008. općinama je dana mogućnost da se prijave za državne subvencije kako bi dobile sredstva za uključivanje Roma u primarno obrazovanje. Ukupan iznos državne subvencije za taj projekt u razdoblju od 2008. do 2011. iznosio je 1,8 milijuna EUR. U tom je razdoblju 31 općina primila državnu subvenciju, a kao rezultat toga gotovo je 80 % svih učenika Roma imalo koristi od te subvencije.

Cilj je razvojnih aktivnosti da mjere budu dugoročne, učinkovite na nacionalnoj razini i cjelovite. Usmjerene su na učenike, njihove skrbnike, nastavnike i škole. Od općina se očekuje da te razvojne aktivnosti učine trajnima i dijelom svakodnevnog života u školi. Te aktivnosti uključuju:

  • susrete s učenicima Romima
  • promicanje tolerancije i dobrih etničkih odnosa te povećanje znanja o kulturi Roma
  • promicanje kontakta između Roma i većinskog stanovništva u školskoj zajednici
  • razvoj identiteta učenika Roma
  • promicanje učenja romskog jezika
  • promicanje mogućnosti učenja za učenike Rome
  • prilagodbu obrazovanja za učenike Rome kojima je potrebna posebna potpora
  • poboljšanje suradnje između romskih obitelji i škole
  • uzimanje u obzir različitog podrijetla učenika Roma u pedagogiji tijekom razvoja nastavnog materijala.

Jedan je od načina pružanja potpore učenicima Romima u primarnom obrazovanju zapošljavanje školskih pomoćnika Roma. Ta se mjera pokazala prilično uspješnom; danas postoji velik broj općina koje su u svojim školama vlastitim sredstvima zaposlile školske pomoćnike Rome.

Vrsta
Praksa
Zemlja
Finska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar