Home School Community Liaison Scheme

„Iz irskog je iskustva jasno da obrazovne inicijative u školama mogu povećati obrazovnu razinu uključenih odraslih osoba i pobuditi opći osjećaj osnaženosti u lokalnoj zajednici. Uključenost roditelja, posebice u područjima u kojima vlada socioekonomska oskudica, ne koristi samo djeci i školi, već je i ključni aspekt cjeloživotnog učenja.” (Roditelji kao partneri u školovanju, OECD, 1997.)

Sustav HSCL (eng. Home School Community Liaison Scheme – sustav za povezivanje doma, škole i zajednice) preventivna je strategija usmjerena na učenike za koje postoji rizik da neće ostvariti svoj potencijal u obrazovnom sustavu jer u njihovu privatnom životu postoje okolnosti koje mogu negativno utjecati na postignuća učenika i nastavak školovanja. Sustav je izravno usmjeren na istaknute odrasle osobe u životima djece kako bi mogle bolje podupirati pohađanje nastave te sudjelovanje i zadržavanje djece u obrazovnom sustavu. Sustavom se nastoji promicati partnerstvo između obitelji i škola, približiti roditelje obrazovanju njihove djece i izgraditi kapacitete roditelja kako bi mogli pružati potporu djeci i pridonijeti njihovu uspješnom iskustvu u obrazovnom sustavu.

Koordinatori za HSCL nastavnici su koji prolaze četverodnevni uvodni program osposobljavanja nakon imenovanja na to radno mjesto. Tijekom osposobljavanja objašnjavaju se i istražuju svi aspekti nepovoljnog položaja u obrazovanju te se iznose jasni kriteriji za usmjeravanje rada. Osim toga, više rukovodstvo Agencije za djecu i obitelj Tusla izravno je povezano sa školama i skupinama škola koje provode sustav HSCL kako bi se osigurale dosljednost pristupa i jasnoća u pogledu usmjeravanja mjera te kako bi se utvrdili jasni obrazovni ishodi inicijativa poduzetih u okviru HSCL-a. Koordinator za HSCL i škola zajedno odabiru i provode inicijative koje smatraju najprikladnijima za određenu školu ili područje.

Svi koordinatori za HSCL trajno se stručno usavršavaju, a stručnjaci na državnoj i lokalnoj razini razvijaju visokokvalitetne module koji se temelje na najboljoj praksi. Kao dio školskog osoblja koordinatori za HSCL osposobljavaju se i u pogledu zaštite djece, posebnih obrazovnih potreba itd. Koordinatori za HSCL moraju se i trajno stručno usavršavati u svojim područjima kako bi si olakšali učinkovit povratak u učionicu nakon pet godina obnašanja dužnosti koordinatora. Uz to se mjere pokazatelji uspješnosti radi utvrđivanja jasnih odgovornosti, ishoda i prikladnih ciljeva koji odražavaju kvantitativnu i kvalitativnu prirodu sustava HSCL.

U pogledu usmjerenosti na rizičnu skupinu male djece ključno je podupiranje i usavršavanje nastavnika kako bi znali prepoznati pokazatelje i razvili izraženu osviještenost. Učenici za koje postoji rizik od ranog napuštanja školovanja prepoznaju se u savjetovanju s vodstvom škole, pri čemu se uzimaju u obzir sljedeći čimbenici:

  • socioekonomski status
  • rano napuštanje školovanja među članovima obitelji
  • samohrani roditelj
  • obitelj Putnika[1]
  • neredovito pohađanje nastave.

Popis ciljne skupine učenika kontinuirano se prati te se na njegadodaje još učenika uoče li se problemi tijekom godine.  Koordinatori za HSCL kvalificirani su i iskusni nastavnici i kao takvi znaju dobro prepoznati pokazatelje te imaju izraženu osviještenost o problemima s kojima se suočavaju djeca u nepovoljnom položaju u obrazovanju i njihove obitelji.

 

[1] „Irski Putnici autohtona su manjina koja je, prema povijesnim izvorima, već stoljećima dio irskog društva. Zbog duge se zajedničke povijesti, sustava vrijednosti, jezičnih običaja i tradicija pripadnici te skupine smatraju različitima, a takvima ih smatraju i drugi. Njihov osebujan stil života i kultura, utemeljeni na nomadskoj tradiciji, razlikuju ih od naseljenog stanovništva.” (odlomak iz „Izvješća i preporuka za strategiju obrazovanja Putnika” objavljenih 2006.)

Datoteke
Detaljan opis
Linkovi
Ministry website
Vrsta
Praksa
Zemlja
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Pojedinačna
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar