Smanjuje li se intenzivnim mentoriranjem razina napuštanja školovanja?

Istraživanje provedeno u Nizozemskoj pokazalo je da bi se jednom godinom intenzivnog mentoriranja vjerojatnost napuštanja školovanja mogla smanjiti za više od 40 %, što bi dovelo do neto društvene koristi. Ciljna skupina učenika bila je opća populacija učenika koji su započeli sa sekundarnim strukovnim obrazovanjem. Rezultati upućuju na to da je najveća korist ostvarena u prvoj godini mentoriranja, a učinci su najveći među učenicima za koje postoji veća ex ante vjerojatnost napuštanja školovanja. Primjeri mentoriranja uključuju rad na vještinama učenja (npr. planiranje i organizacija), savjetovanje u slučaju osobnih problema i stupanje u kontakt s roditeljima. Mjere prevencije (prije napuštanja školovanja) i kurativne mjere (među osobama koje su napustile školovanje) djelotvorne su i zajedno dovode do znatnog smanjenja razine napuštanja školovanja.

Vrsta
Document
Zemlja
Nizozemska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Opća
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Lokalno financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar