RefugeesWellSchool

Slika: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) europski je projekt financiran u okviru programa Obzor 2020. koji je provelo sedam partnera u šest europskih zemalja. Njegov je opći cilj snažnija implementacija uloge preventivnih školskih programa koja se temelji na dokazima pri promicanju mentalne dobrobiti adolescenata izbjeglica i migranata te načina na koje ih je moguće implementirati u raznolikim obrazovnim okruženjima.

Radi boljeg razumijevanja utjecaja koji preventivni programi mogu imati u školskom kontekstu, projekt RSW procjenjuje učinkovitost i procese implementacije sljedećih pet preventivnih školskih programa:

 

  • Praktično obrazovanje učitelja i podučavanje metoda oporavka;
  • Terapijski dramski program u učionici;
  • Dobro došli u školu;
  • Program PIER (eng. Peer Integration and Enhancement Resource);
  • Praktično obrazovanje učitelja.

RWS proučava učinkovitost tih pet različitih programa u odnosu na mentalnu dobrobit adolescenata izbjeglica i migranata koji u njima sudjeluju. RWS se koristi sa širokom kontekstualizacijom 'mentalne dobrobiti' kojom se u obzir uzima:

  • smanjenje problema povezanih s mentalnim zdravljem;
  • povećanje otpornosti;
  • jačanje društvenih mrežu potpore i pozitivnih međuetničkih odnosa;
  • pohađanje nastave i osjećaj pripadnosti školi.

Rezultati provedbe i istraživanja bit će podijeljena sa sudionicima, stručnjacima koji u školama rade s djecom, javnošću, donositeljima politika i akademicima.

Vrsta
Praksa (direct evidence)
Zemlja
Belgija; Danska; Finska; Norveška; Ujedinjeno Kraljevstvo; Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje

Komentari

Dodajte komentar