Evaluacijsko okruženje za poticanje međukulturalnih mentorskih alata i praksi u školi (E-EVALINTO)

Slika: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO namijenjen je promicanju vršnjačkog mentorstva kako bi se smanjio rani prekid školovanja među migrantskim učenicima i priznala vrijednost međukulturalnosti, kao i razvoj okvira IKT-a za procjenu, upravljanje i razvoj aktivnosti za međukulturalne kontekste. Projekt financiran iz programa Erasmus+ usmjeren je na postupke donošenja odluka i utvrđivanje različitih obrazaca u analiziranim situacijama

Rješavanje problema ranog prekida školovanja odskočna je stepenica prema poboljšanju prilika za mlade i za potporu pametnom, održivom i uključivom rastu, kao što je prikazano u prioritetima strategije EU-a 2020. Projekt E-EVALINTO namijenjen je provedbi strategije rane intervencije kako bi se smanjila razlika između učenika migranata i učenika koji nisu migranti.

Projekt je usmjeren na provedbu programa i aktivnosti međukulturalnog mentorstva koje su podržane okruženjem IKT-a, a sastoji od skupa alata i praksi koje služe kao okvir za evaluaciju međukulturalnih pitanja u školskim kontekstima, razvijanjem:

  • Strategije sprječavanja i rane intervencije koja se temelji na aktivnostima vršnjačkog mentorstva kako bi se smanjilo rani prekid školovanja mladih učenika migrantskog podrijetla.
  • Okvira IKT-a za procjenu, upravljanje i razvoj aktivnosti za međukulturalne kontekste.
Vrsta
Praksa (indirect evidence)
Zemlja
Cipar; Irska; Italija; Poljska; Španjolska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školska razina
Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Europsko financiranje

Komentari

Dodajte komentar