Rescur Surfing the Waves – kurikulum otpornosti

Slika: RESCUR project logo

Rescur Surfing the Waves bio je trogodišnji projekt Comenius programa cjeloživotnog učenja u kojem se razvio kurikulum otpornosti za predškolsko i osnovno obrazovanje u Europi kroz međukulturnu i transnacionalnu suradnju.

Projekt RESCUR provodio se od 2012. do 2015., a koordinirali su ga Sveučilište na Malti i partnerska sveučilišta na Kreti (Grčka), u Lisabonu (Portugal), Örebru (Švedska), Paviji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska). U okviru projekta izrađen je specijalizirani kurikulum otpornosti za marginalizirane skupine kao što su romska djeca, djeca s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama te djeca migrantskog podrijetla.

  • Razvijanje razmišljanja o rastu
  • Izgradnja jakosti
  • Razvijanje samoodređenja
  • Poboljšanje komunikacijskih vještina
  • Izgradnja zdravih odnosa
  • Pretvaranje izazova u prilike

Kurikulum RESCUR preveden je na druge jezike i proveden je u drugim državama uključujući Australiju, Bugarsku, Irsku, Litvu, Rumunjsku, Rusiju i Tursku. Drugo izdanje međunarodne inačice na engleskom jeziku bit će objavljeno 2022., a obuku organizira Sveučilište na Malti.

Vrsta
Praksa (indirect evidence)
Zemlja
Bugarska; Grčka; Hrvatska; Irska; Italija; Litva; Malta; Portugal; Turska; Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školska razina
Osnovnoškolska; Predškolska
Razina intervencije
Ciljana; Opća
Intenzitet intervencije
N/P
Izvor financiranja
Europsko financiranje; Lokalno financiranje; Privatno financiranje

Komentari

Dodajte komentar