Podržavanje uključivanja djece prognane iz Ukrajine u obrazovanje: razmatranja, ključna načela i prakse za školsku godinu 2022./2023.

Cilj je ovog radnog dokumenta službi objedinjavanje trenutačno dostupnog kolektivnog iskustva i znanja te pružanje informacija o dobroj praksi i praktičnim uvidima kako bi se pružila potpora državama članicama pri uključivanju djece prognane iz Ukrajine u obrazovanje. Sastavile su ga službe Komisije u dogovoru s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Fondom Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), predstavnicima ministarstava obrazovanja, organizacijama dionika koje su se sastajale na događajima uzajamnog učenja između ožujka i lipnja 2022. i članovima Mreže stručnjaka koji rade na socijalnoj dimenziji obrazovanja i osposobljavanja (NESET).

Ovaj dokument pruža niz razmatranja o šest ključnih područja u rasponu od prihvata prognane djece do dugoročnih mjera:

  1. organizacija postupaka prihvata i ulaza;
  2. priprema obrazovnih ustanova i osoblja za uključivanje prognane djece;
  3. provedba ciljanih aktivnosti kojima se pridonosi uključivanju prognane djece u obrazovanje;
  4. suradnja s prognanim obiteljima i zajednicama te pomaganje prognanoj djeci da održe poveznicu s Ukrajinom;
  5. poduzimanje dugotrajnih mjera radi promicanja uključivog obrazovanja;
  6. poduzimanje određenih mjera za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Objavila: Europska komisija
Godina: 2022.
Dostupni jezici: engleski
Preuzmite radni dokument službi
Preuzmite informativni članak

Novosti na portalu Europskog prostora obrazovanja