Upravljanje školskim obrazovnim sustavima

Ovdje možete pristupiti novostima i događajima u kolaborativnom radu između Europske komisije, ministarstva obrazovanja i europskih organizacija dionika o upravljanju školskim obrazovanjem. Pročitajte o njihovoj zajedničkoj viziji i smjernici o politikama.

Budućnost europskog školskog obrazovanja

Ministri obrazovanja EU-a ponovno su istaknuli potrebu za suvremenim pristupima poučavanju i učenju te upravljanju školskim obrazovnim sustavima kako bi se školama pomoglo odgovoriti na mijenjajuće obrazovne zahtjeve učenika i društva.

2016, godine, Radna skupina za škole u okviru ET 2020., sastavljena od predstavnika europskih ministara obrazovanja i organizacija dionika, bila je zamoljena dati kritičko mišljenje o upravljanju školskim obrazovanjem i o tome kako je sustavima moguće riješiti ozbiljne probleme kvalitete i jednakosti kako bi se ostvarili bolji rezultati učenja svih mladih ljudi.

Njihov rad tijekom dvije zadnje godine namijenjen je izravnom poticanju donošenja odluka na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Škole kao organizacije učenja

U središtu njihove vizije upravljanja nalazi se koncept škola kao organizacija učenja u okviru školskog obrazovanja kao integrirani sustav učenja.

Smatra se da su u svakoj zemlji ili regiji tvorci politika i drugi dionici u stanju bolje surađivati kako bi ostvarili zajedničke ciljeve te učiniti da se dogodi pozitivna promjena na temelju dokaza, razmišljanja i zajedničke prakse, osiguravajući da se reformom politike uzrokuje promjena te da ima trajni i pozitivan utjecaj.

Više informacija dostupno je u izvješću: Europske ideje za bolje učenje: upravljanje školskim obrazovnim sustavima.

‘Obrazovanje i osposobljavanje 2020.’ i vršnjačko učenje

Oslanjajući se na nedavno istraživanje i putem redovnih sastanaka i ‘aktivnosti vršnjačkog učenja’ (prošireni sastanci od nekoliko dana, ispitivanje studija slučaja), članice su odredile vodeća načela razvoja politike. To su ključni elementi za tvorce politika koje trebaju imati na umu kada razmišljaju o tome koju aktivnost poduzeti u budućnosti. Navode se tvrdnje sa specifičnim primjerima iz zemalja, kako bi se tvorcima politika i drugim čelnicima obrazovnih ustanova pomoglo u kritičkom razmišljanju o tome kako provesti različite pristupe u Europi te s kojim rezultatima.

Okupljanjem zemalja i organizacija kako bi učile jedne od drugih te kritičkim razmišljanjem i zajedničkim stvaranjem, rad može biti relevantan za sve zemlje i može biti prilagođen svim obrazovnim sustavima, imajući na umu da se obrazovni sustav svake zemlje razlikuje i da je vrlo složen.

Više o Radnoj skupini i o tome kako se postupkom ‘ET2020.’ podržavaju zemlje i dionici možete saznati u ovom kratkom videozapisu:

Nove smjernice za politike upravljanja – za ministarstva, regionalne i lokalne vlasti te čelnike obrazovnih ustanova

Novim paketom podupiru se države članice kako bi povećale kapacitet školskog obrazovanja radi sustavne i održive promjene.

O primjerima vodećih načela i suvremenih politika možete saznati u dokumentima u nastavku. Pritisnite na svaki naslov kako biste preuzeli dokument (na engleskom jeziku):

Glavno izvješće:

Europske ideje za bolje učenje: upravljanje školskim obrazovnim sustavima

report cover

Četiri tematska izvješća:

  1. Osiguranje kvalitete razvoja škole: načini poboljšanja međusobnog djelovanja između mehanizama koji su za škole vanjski i unutarnji.
  2. Kontinuitet i tranzicije u razvoju učenika: načini kako osigurati da su putanje učenja dostatno fleksibilne te kako osigurati uvjete za prikladno vođenje i podršku.
  3. Nastavnici i čelnici obrazovnih ustanova u školama kao organizacijama učenja: politike kojima se promiče i podupire suradnja među nastavnicima, autonomija i distribuirano vodstvo u zajednicama profesionalnog učenja.
  4. Mreže za učenje i razvoj u školskim obrazovnim sustavima: dublje razumijevanje svrhe i naravi mreža za inovacije i provođenje te sudjelovanje dionika na više razina.

Možete također preuzeti ovo izvješće u cijelosti, koje obuhvaća svih 5 dokumenata kao jedan dokument u obliku PDF-a.

inspiring change logo