Resursi

Publikacije, upute i nastavni materijali za vašu informiranost i poboljšanje pedagoške prakse

Publikacije

Izvješća i studije o politikama školskog obrazovanja na europskoj i nacionalnoj razini.

Doznajte više

Upute

Praktične ideje i nadahnuće za nastavnike i škole.

Doznajte više

Nastavni materijali

Različiti nastavni materijali koje su izradile institucije EU-a, a financirani su kroz projekte EU-a.

Doznajte više

eTwinning projektni kompleti (kits)

Projektne komplete možete koristiti kao osnovu za razvoj vlastitih projekata za uporabu na nastavi ili kao alate za nadahnuće za nove ideje.

Doznajte više