Politika o privatnosti

Europska komisija, Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu ("DG EAC"), Izvršna agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ("EACEA") i EUN Partnership (“EUN”) u svojstvu pružatelja usluge Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) predane su očuvanju vaše privatnosti.

Osobni podaci prikupljaju se i dalje obrađuju na platformi School Education Gateway u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 o zaštiti osobnih podataka od strane institucija, tijela, ureda i agencija Unije (i) (“Uredba o zaštiti podataka”). Svi se podaci prikupljaju u bazu podataka smještenu u Europskoj uniji.

Cijenimo vaše povjerenje i želimo biti sigurni da razumijete naše politike i prakse o zaštiti vaših podataka na platformi School Education Gateway.

1. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka (kontrolor podataka)?

Kontrolor podataka je Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu, Avenue du Bourget 1, BE-1149 Bruxelles.

Osoba zadužena za aktivnosti obrade je: 

voditelj jedinice A5 Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) 
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruxelles
E-pošta: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Koji se osobni podaci obrađuju i kako?

A. Profil korisnika: osobni podaci i podaci o organizaciji

Sljedeći osobni podaci obrađuju se u kontekstu platforme School Education Gateway kada korisnik kreira račun na platformi.

Po svojem izboru, članovi također mogu biti pridruženi jednoj ili nekoliko organizacija.

U tablici u nastavku prikazuje se koji su podaci obvezni i izborni za osobe i organizacije pri registraciji na platformu School Education Gateway.

Osobni podaci Podaci o organizaciji
Obvezni Ime
Prezime
E-pošta
Vrsta korisnika
Zemlja
Naziv organizacije
Adresa
Grad
Poštanski broj
Zemlja
Regija
Vrsta
PIC (identifikacijska šifra sudionika)
Osoba za kontakt (poveznica na postojeći korisnički profil)
Izborni Slika Opis
URL mrežne stranice
URL Facebooka
URL Twittera
URL LinkedIna
Slika

B. Podaci o pohađanju internetskih tečajeva

Platforma School Education Gateway nudi korisnicima mogućnost pohađanja internetskih tečajeva putem Teacher Academy. Za upis u internetski tečaj potrebno je kreirati korisnički račun na platformi School Education Gateway (pogledajte gore), no nisu potrebni nikakvi dodatni osobni podaci.

Kao dio internetskog tečaja, mogu se prikupljati sljedeći podaci uključujući osobne podatke:

 • sadržaj koji izrađuju učenici, kao što su podneseni zadaci, stručno ocijenjeni zadaci i povratne informacije učenika o stručnom ocjenjivanju;
 • podaci o tečaju, kao što su odgovori učenika u kvizovima, na forumima i u anketama;
 • podaci kao što su komentari, fotografije, videozapisi i drugi resursi, koji se dijele putem javnih foruma (ili sličnih komunikacijskih alata treće strane kao što su Padlet ili Tricider). Ti forumi mogu biti na platformi ili mogu biti ugrađeni u platformu ili mogu biti poveznica na platformu;
 • korištenje vanjskih alata trećih strana izborno je kao dio internetskih tečajeva. Tim alatima upravlja se putem mrežnih stranica trećih strana uz primjenu njihovih vlastitih politika o privatnosti. Kada se registriraju, polaznici prihvaćaju da će te treće strane obrađivati njihove osobne podatke (kao kontrolori). Za podrobnije informacije preporučujemo da pogledate određene politike o privatnosti na mrežnim stranicama tih trećih strana.

Sve podatke dostupne na forumima i u drugim alatima za raspravu vidjet će na platformi ostali polaznici internetskog tečaja te će u nekim slučajevima podaci biti vidljivi izvan platforme. Polaznicima se uvijek savjetuje da budu pažljivi kada objavljuju bilo koje osobne ili osjetljive podatke te da osiguraju posjedovanje odgovarajuće dozvole za razmjenu bilo kojih resursa kao što su slike.  

C. Podaci s mrežnih stranica trećih strana ili usluge

Na platformi School Education Gateway mogu se primati osobni podaci kada korisnici pristupe mrežnoj stranici treće strane ili se na nju prijave, a putem koje se podaci prikazuju na platformi, npr. Facebooku, Twitteru ili Padletu. Mogu biti obuhvaćeni tekst i/ili slike koji su dostupni na mrežnoj stranici treće strane.

Na platformi School Education Gateway primaju se i osobni podaci (konkretno korisničko ime, korisnički jedinstveni identifikacijski broj na mrežnoj stranici treće strane te adresa e-pošte korisnika) s mrežne stranice treće strane ako se korisnik prijavljuje koristeći mehanizam odobrenja mrežne stranice treće strane: Facebook, Twitter, Google ili LinkedIn.

Na mrežnim stranicama trećih strana na kojima se nalaze alati i usluge za internetske tečajeve, kao što su internetski kvizovi, mehanizmi stručnog ocjenjivanja te funkcionalnost društvenih medija za korisnike mogu se također prikupljati osobni podaci u pogledu korištenja od strane pojedinca te partnerske stranice prilikom uključivanja u aktivnosti vezane uz taj internetski tečaj. Mrežne stranice trećih strana mogu dijeliti te podatke s platformom School Education Gateway u svrhu poboljšanja usluga platforme School Education Gateway, usluga mrežne stranice treće strane i iskustva pojedinca o obrazovanju. Ti podaci obuhvaćaju podatke kao što su količina vremena provedena na partnerskoj stranici i pretražene stranice. Korištenje tih alata uvijek je izborno kao dio internetskih tečajeva.

D. Ostali podaci

Korisnici također mogu odabrati da će objaviti javne komentare o člancima objavljenima na platformi. Mogu također odabrati da će postaviti javne komentare, recenzije ili objave pod Alati u okviru programa Erasmus+ (Katalog tečajeva, Mogućnosti mobilnosti i Strateško partnerstvo) i u tom se slučaju primjenjuju ovi Uvjeti. U svim ovim slučajevima, članovi mogu dostaviti informacije u svrhu postavljanja svojih komentara, recenzija ili objava.

Korisnici bi trebali imati na umu da administratori mogu pristupiti korisničkim porukama i obavijestima na platformi kako bi se otklonile smetnje.

Korisnici također mogu sudjelovati u anketama ili webinarima ili se mogu prijaviti u popise adresa. U tim slučajevima, korisnici dostavljaju informacije u svrhu sudjelovanja u tim inicijativama.

Prikupljaju se podaci kao što su korisnička IP adresa, pružatelj internetskih usluga, web preglednik, operativni sustav, približno vrijeme korištenja, stranica koja se referira, određene korisničke interakcije s funkcionalnošću sustava te bilo koji slični podaci razmjenjeni između računala korisnika i poslužitelja platforme School Education Gateway. To neće biti povezano s određenim korisničkim računima, osim ako se prati određena korisnička aktivnost ako se sumnja na kršenje Uvjeta.

U konačnici, redovito će se prikupljati sažeti statistički podaci, što uključuje, ali nije ograničeno na broj korisnika tijekom određenog razdoblja, tečajeve koje odabiru korisnici i korištenje računa.

3. U koje svrhe obrađujemo vaše podatke? 

Obrada osobnih podataka potrebna je:

 • kako bi se omogućilo prijaviteljima korištenje usluga platforme kao što su:
  • postaviti komentare, recenzije i objave;
  • koristiti različita obilježja platforme, kao što su favoriti ili pohranjena pretraživanja; te
  • upotpuniti korisničke profile;
 • biti u stanju rješavati upite za službu za korisnike, prijedloge o sadržaju, prijavljene stavke itd.;
 • omogućiti prijaviteljima na platformu School Education Gateway komunikaciju i suradnju u duhu uzajamnog povjerenja i poštovanja;
 • omogućiti i olakšati aktivnosti praćenja i istraživanja;
 • razvijati svrhe uključivanja i komunikacije u okviru platforme School Education Gateway i njezine usluge;
 • poslati korisnicima ažurirane i relevantne informacije (npr. bilten ili letak za pružatelje tečajeva) u odnosu na platformu School Education Gateway te obavijestiti korisnike o drugim povezanim aktivnostima za koje bi mogli biti zainteresirani u okviru inicijativa Europske komisije;
 • omogućiti upravljanje internetskim tečajevima i njihovu provedbu uključujući:
  • pratiti pohađanje tečajeva osposobljavanja, tijek i završetak modula od strane pojedinih korisnika;
  • dijeliti osobne podatke i učinkovitost u pogledu određenog internetskog tečaja s instruktorima ili moderatorima koji poučavaju na tečaju ili su dio provođenja tečaja;
  • omogućiti korisnicima da pridonose internetskim tečajevima ocjenjivanjem, komentarima, knjižnim oznakama, označivanjem, sudjelovanjem u kvizovima, sudjelovanjem na forumima i drugim komunikacijskim alatima te učitavanjem vlastitih resursa;
  • prezentirati i ukratko prikazati rezultate tečaja;
  • ponovno koristiti objave na forumima i komunikacijske alate u postojećim i budućim inačicama tečajeva i u komunikacijama na tečajevima i pozvati se na iste te proširiti ponude budućih tečajeva;
  • podijeliti korisnike u skupinu ili u pogledu aktivnosti temeljene na temi;
 • omogućiti i poboljšati iskustvo korisnika u okviru ovog i sličnih budućih projekata koje provodi Europska komisija putem kontrole pristupa, praćenjem učestalosti posjeta, navika, sklonosti i postavki;
 • omogućiti prikupljanje, kategorizaciju i sažetak doprinosa korisnika na forumima i u drugim alatima za raspravu;
 • dati sažete statističke podatke, što uključuje, ali nije ograničeno na broj korisnika tijekom određenog razdoblja, preferirane predmete i/ili zemlje koje odabiru članovi te na korištenje računa.

4. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše osobne podatke?

Obrada je potrebna za izvršenje zadatka u javnom interesu ili prilikom obnašanja službene vlasti koja pripada instituciji ili tijelu Unije (utvrđeno Zakonom Unije) (članak 5. stavak 1.(a) Uredbe 2018/1725);

 • ‘Erasmus+’: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport uutvrđen Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. te o stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, br. 1720/2006/EZ i br. 1298/2008/EZ (SL L 347 od 20.12.2013., str. 50. – 73.).
 • Provedbena odluka Komisije od 18. prosinca 2013. o uspostavljanju ‘Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu’ te o stavljanju izvan snage Odluke 2009/336/EZ (2013/776/EU): članak 3.(a).
 • Ugovor o pružanju usluga 2017-3597, 2017-3598 i 2017-3599 između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu i EUN Partnership AISBL.

Obrada koja nije obuhvaćena gore navedenim pravnim osnovama temelji se na privoli subjekta obrade (članak 5. stavak 1.(d) Uredbe 2018/1725).

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Statistički podaci i podaci o istraživanju čuvaju se za čitavo razdoblje trajanja platforme School Education Gateway u sažetom i anonimnom formatu.

Podaci o profilu korisnika čuvaju se tri godine od zadnje prijave korisnika. Tri godine od zadnje prijave, korisnički profil automatski će se podesiti da bude neaktivan, tj. više neće biti vidljiv drugim korisnicima. Obavijest o tome šalje se korisniku kako bi ga se obavijestilo da je njegov profil neaktivan te da može ponovno aktivirati svoj račun tako da se ponovno prijavi u roku od dva tjedna. Ako se korisnik ne prijavi u roku od dva tjedna, njegov će profil biti trajno deaktiviran. Svi osobni podaci tada postaju anonimni. Bilo koji osobni podaci koje korisnik može umetnuti putem alata trećih strana (npr. tijekom internetskog tečaja pri korištenju vanjskog internetskog alata, kao što su Facebook, Twitter ili Padlet) nisu pod odgovornošću kontrolora podataka i stoga ne podliježu anonimizaciji.

Za deaktivaciju ili brisanje računa, obratite se Službi za korisnike: support@schooleducationgateway.eu.

Ako korisnici traže deaktivaciju svojeg profila ili ako je profil automatski deaktiviran, nijedan podatak neće biti vidljiv drugim korisnicima platforme School Education Gateway. Podaci će se čuvati samo u anonimnom obliku kojim se ne dozvoljava osobna identifikacija. Ako korisnici s deaktiviranim profilom žele nastaviti koristiti platformu, morat će se ponovno registrirati. Podaci se koriste isključivo u svrhe istraživanja i praćenja i na raspolaganju su Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), Europskoj komisiji, nacionalnim ili regionalnim školskim vlastima, vlastima zaduženim za provedbu platforme School Education Gateway te ostalim trećim stranama (pogledajte točku 3.) s odobrenjem kontrolora podataka u sažetom formatu.

6. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se objavljuju?

U gore navedene svrhe, pristup podacima strogo je ograničen na:

 • zaduženo osoblje Europske komisije, Glavne uprave za obrazovanje i kulturu
 • zaduženo osoblje Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA)
 • zaduženo osoblje pružatelja usluge EUN Partnership.

Neki podaci koje korisnici šalju bit će prikazani u javnom području platforme School Education Gateway, što znači da su ti podaci slobodno dostupni na internetu. U tom slučaju korisnik ima pravo izbrisati svoje podatke. Podaci koji postaju javni osobito su sljedeći:

podaci o organizaciji vidljivi su svim korisnicima putem stranice organizacije:

 • naziv, adresa, grad, zemlja, fotografija, URL Facebooka, URL Twittera, URL LinkedIna URL te mrežna stranica
 • prijavitelji pridruženi organizaciji (ime, prezime, zemlja, fotografija)
 • objave tečajeva Mogućnosti mobilnosti i Strateškog partnerstva koje postavljaju članovi organizacije
 • ocjenjivanje zvjezdicama temeljeno na prosječnom bodovanju tečajeva organizacije (ako postoji)
 • popis recenzija i ocjena koje dostavljaju ostali korisnici tečajeva organizacije

Podaci o prijavitelju:

 • Sljedeći podaci o prijavitelju vidljivi su svim korisnicima samo na javnoj stranici organizacije (ako je korisnik pridružen jednoj ili nekoliko organizacija): ime, prezime, zemlja, fotografija odoka (ako je dostavljena).
 • Stranica s profilom korisnika dostupna je samo ostalim prijavljenim korisnicima, uključujući sljedeće podatke: ime, prezime, zemlja, fotografija, organizacija(e), vrsta korisnika, komentari prijavitelja, članci koje član dodaje u ‘favorite’ te je li prijavitelj verificiran na eTwinningu.  
 • Bilo koja objava, komentar, recenzija i/ili ocjena prijavljenog korisnika na dobrovoljnoj osnovi javna je, tj. vidljiva je korisnicima mrežne stranice kada pretražuju komentiranu ili recenziranu stavku koja se također može pretražiti tražilicama.
 • Aktivnost korisnika na internetskim tečajevima vidljiva je samo prijavljenim korisnicima koji su se prijavili za određeni internetski tečaj.

Prijenos određenih podataka na ostale treće strane (npr. istraživačke centre i sveučilišta) može biti dozvoljen uz određeno odobrenje kontrolora podataka, no podaci će se prenositi na anoniman način.

Osobni podaci ne mogu se nikada koristiti u marketinške svrhe.

7. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Prikupljeni osobni podaci i svi povezani podaci pohranjeni su na sigurnim poslužiteljima pružatelja usluge (EUN).

Ugovorna klauzula o zaštiti uključena je u ugovor sklopljen s pružateljem usluge kako bi se osiguralo da se vaši podaci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonima.

Na aktivnosti računalnih centara pružatelja usluge primjenjuju se direktive i odredbe Europske komisije o sigurnosti koje je utvrdila Uprava za sigurnost za tu vrstu poslužitelja i usluga.

8. Koja su vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke te kako ih možete ostvariti?

Imate pravo:

 • zatražiti pristup osobnim podacima koje čuvamo o vama;
 • zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ili ih ispraviti sami na svojem profilu;
 • zatražiti, pod određenim uvjetima, brisanje svojih osobnih podataka;
 • zatražiti, pod određenim uvjetima, ograničenje obrade svojih osobnih podataka;
 • uložiti prigovor u svakom trenutku na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije;
 • zatražiti prijenos svojih podataka drugoj organizaciji u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitjivom obliku (prenosivost podataka);
 • u svakom trenutku povući svoju privolu.

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka prema odredbama članka 23. Uredbe 2018/1725.

Isto tako, imate pravo da se na vas ne odnose odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi (koju rade isključivo strojevi) i koje na vas utječu, kako je određeno zakonom.

9. Imate pravo obraćanja u slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke možete se obratiti kontroloru podataka na gore navedenu adresu i namjensku adresu e-pošte (točka 1.).

Također se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) na sljedeću adresu e-pošte: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: https://edps.europa.eu/.


[i] Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ Tekst značajan za EGP, SL L 295, 21.11.2018., str. 39.