Alati u okviru programa Erasmus+ - Uvjeti

Informacije pružene u Uvjetima ukazuju na to što se očekuje od oglasa postavljenih pod Alatima u okviru programa Erasmus+. Da bi se osigurala maksimalna i trajna korist za škole i nastavnike, svi oglašivači su zamoljeni poštovati standarde iz ovih Uvjeta i pridržavati se ciljeva i standarda programa Erasmus+.

Ovi Uvjeti dopunjuju opću Izjavu o odricanju od odgovornosti na mrežnoj stranici.

Molimo da pročitate i Često postavljana pitanja i Uputu.

Izjava o odricanju od odgovornosti za Alate

Kao korisnik Alata u okviru programa Erasmus+, pažljivo pročitajte informacije u nastavku:

 • Alati u okviru programa Erasmus+ uspostavljeni su kao dio portala School Education Gateway koji je osnovala Glavna uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije u suradnji s Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.
 • Objavljene tečajeve, mogućnosti mobilnosti i zahtjeve za strateška partnerstva nude neovisne organizacije, a Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost niti obvezu za sadržaj, isporuku ili vođenje istih.
 • Europska komisija niti Nacionalne agencije nisu prethodno odobrile nijednu objavu, no oglašivači su zamoljeni poštovati dane uvjete.
 • Odabirom tečaja na mrežnoj stranici, mogućnosti mobilnosti ili strateškog partnerstva iz baze podataka školama se ne jamči dodjeljivanje bespovratnih sredstava kroz program Erasmus+.
 • Tečaj, mogućnost mobilnosti ili strateško partnerstvo ne trebaju se nalaziti na portalu School Education Gateway kako bi bili uključeni u zahtjev za financiranje kroz program Erasmus+.

Osnovni uvjeti

 • Korištenje Alata u okviru programa Erasmus+ besplatno je kako za oglašivače tako i za osobe koje traže oglase koji udovoljavaju njihovim kriterijima.
 • Svatko može postaviti tečaj na mrežnoj stranici, mogućnost mobilnosti ili zahtjev za strateško partnerstvo. Jedini tehnički uvjet za kreiranje oglasa je posjedovanje korisničkog računa, a koji je povezan na organizaciju. Nakon kreiranja ovog računa, korisnici mogu postaviti oglas u bilo kojem odjeljku.
 • Da biste pristupili određenim karakteristikama portala School Education Gateway i Alata u okviru programa Erasmus+, morate se registrirati kako biste kreirali račun i postali član.
 • Uložen je trud kako bi mrežna stranica radila bez problema. Međutim, portal School Education Gateway ne preuzima nikakvu odgovornost niti obvezu za privremenu nedostupnost mrežne stranice zbog tehničkih problema koji su izvan naše kontrole.
 • Portal School Education Gateway ne preuzima nikakvu odgovornost za postavljene ocjene niti komentare s obzirom na sadržaj istih.
 • Portal School Education Gateway zadržava pravo izmjene mrežne stranice ili Alata u okviru programa Erasmus+ ili izmjene ovih Uvjeta u svako vrijeme i bez prethodne obavijesti.

Politika prihvatljivog korištenja

Ako objavljujete sadržaj pomoću Alata u okviru programa Erasmus+, pažljivo pročitajte niže navedeno:

 • Oglašivači su dužni dostaviti točne i odgovarajuće podatke u svojim oglasima te ih održavati i po potrebi ažurirati.
 • Oglašivači su dužni osigurati da je svaki sadržaj koji postavljaju na platformu točan (ako se navode činjenice) i vjerodostojan (ako se navode mišljenja).
 • Nije dopušteno postaviti ili poslati na ovu platformu materijal, slike, videozapise ili ostalo ako oglašivači nemaju dozvolu za njihovo korištenje.
 • Nije dopušteno lažno predstavljati osobu ili pravni subjekt niti davati lažne izjave ili se krivo predstavljati.
 • Nije dopušteno krivotvoriti oglase ili bilo koje njihove dijelove (uključujući naslove, opis, metapodatke, datume, podatke za kontakt itd.) na bilo koji način čime čitatelji mogu biti dovedeni u zabludu ili im se mogu prikriti relevantne informacije, uključujući dostavljanje bilo kojih lažnih ili iskrivljenih informacija kako bi se poboljšala vidljivost rezultata pretraživanja ili dostavljanje/poticanje krivih prikaza ili ocjena.

Kršenje uvjeta

Nepoštovanje ove politike prihvatljivog korištenja znači materijalno kršenje Uvjeta u kojima se korisnicima dopušta korištenje platforme te može dovesti do toga da poduzmemo svaku ili sve sljedeće radnje u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti:

 • trenutačno, privremeno ili trajno ukidanje vašeg prava da koristite našu stranicu;
 • trenutačno, privremeno ili trajno uklanjanje bilo kojeg oglasa ili materijala koje ste učitali na našu stranicu, a koji se smatraju netočnim, neprikladnim ili nerelevantnim za ciljeve i ciljnu publiku mrežne stranice.
 • trenutačno, privremeno ili trajno uklanjanje bilo kojih recenzija/komentara korisnika i odgovora na njih po našem vlastitom nahođenju, ako su pogrdni ili ako se čini da je riječ p prijevari ili ponavljanju.
 • dostavljanje opomene.

Odluka o prikladnim posljedicama kršenja ovih Uvjeta donosit će se na temelju ozbiljnosti kršenja i korisnikove povijesti na platformi. Osobito, odluka o trajnom uklanjanju prava na korištenje platforme može biti opravdana samo ako je dotični korisnik već bio upozoren u kontekstu prethodnog kršenja ovih Uvjeta da njegova prava mogu biti trajno povućena u slučaju daljnjeg kršenja.

U slučaju uklanjanja bilo kojih vaših objava u bilo kojem obliku, povlačenja vašeg prava na korištenje naše mrežne stranice ili uskraćivanja pristupa njoj ili bilo kojim alatima programa Erasmus+, imate pravo zatražiti razloge za donošenje takve odluke. Zahtjev bi trebalo dostaviti na support@schooleducationgateway.eu. Na svaki zahtjev koji se smatra uvredljivim, osobito zbog svojeg ponavljajućeg karaktera, neće se u biti dati odgovor. U takvim slučajevima, biti ćete obaviješteni da se zahtjev smatrao uvredljivim te da se na njega neće dalje odgovarati.

Možete dostaviti svoje komentare o odluci o povlačenju vaših prava na korištenje platforme koristeći EAC-SEG@ec.europa.eu u roku od dva tjedna od donošenja odluke.


Posebni uvjeti

Katalog tečajeva

 • Katalog tečajeva namijenjen je postavljanju objava o prihvatljivim tečajevima kao mjera mobilnosti djelatnika koja se financira sredstvima iz programa Erasmus+ (Ključna mjera 1.: Projekt mobilnosti za odgojno-obrazovne djelatnike).
 • Saznajte više o rokovima za prijavu, uvjetima i postupcima na mrežnoj stranici programa Erasmus+.
 • Ako ste pružatelj tečajeva, pogledajte „Kvalitetni standardi za tečajeve pod Ključna mjera 1 (mobilnost u svrhu učenja za pojedince)“ u nastavku na ovoj stranici.
 • Imajte na umu da trenutačno samo administratori portala School Education Gateway mogu objavljivati nove internetske tečajeve u Katalogu tečajeva.

Mogućnosti mobilnosti

 • Baza podataka namijenjena je za objavu ponuda mogućnosti mobilnosti školskom osoblju, npr. praćenje „iz sjene“ rada kolege, razdoblja promatranja ili aktivnosti poučavanja u školi ili drugoj organizaciji u inozemstvu.
 • Troškove mobilnosti osoblja moguće je podržati financiranjem kroz program Erasmus+ kao dio Europskog razvojnog plana svake škole (vidjeti Ključnu mjeru 1.: Projekt mobilnosti za odgojno-obrazovne djelatnike).
 • Saznajte više o rokovima za podnošenje zahtjeva, uvjetima i procedurama na mrežnoj stranici programa Erasmus+.

Strateška partnerstva

 • Baza podataka namijenjena je za postavljanje projektnih ideja i oglasa za traženje projektnih partnera u svrhu razmatranja za Strateška partnerstva financirana od strane Europske komisije u sektoru školskog obrazovanja:
  • Strateška partnerstva kojima se podupiru inovacije
  • Strateška partnerstva kojima se podupire razmjena dobrih praksi
 • Saznajte više o rokovima za podnošenje zahtjeva, uvjetima i procedurama na mrežnoj stranici programa Erasmus+.

Kvalitetni standardi za tečajeve pod Ključna mjera 1. (mobilnost u svrhu učenja za pojedince)

Na ovoj stranici opisuju se zahtjevi za tečajeve o osposobljavanju nastavnika u odnosu na program Erasmus+. Obuhvaćene su informacije i transparentnost, sadržaj, pedagogija i druga pitanja. Kako bi se školama i nastavnicima osigurala maksimalna i trajna korist, cd pružatelja tečajeva očekuje se da se pridržavaju ovih zahtjeva kao i ciljeva i standarda programa Erasmus+. Ovi bi zahtjevi također trebali pomoći školama u potrazi za odgovarajućim tečajevima.