Alati u okviru programa Erasmus+ - Uvjeti

Informacije pružene u Uvjetima ukazuju na to što se očekuje od oglasa postavljenih pod Alatima u okviru programa Erasmus+. Da bi se osigurala maksimalna i trajna korist za škole i nastavnike, svi oglašivači su zamoljeni poštovati standarde iz ovih Uvjeta i pridržavati se ciljeva i standarda programa Erasmus+.

Ovi Uvjeti dopunjuju opću Izjavu o odricanju od odgovornosti na mrežnoj stranici.

Molimo da pročitate i Često postavljana pitanja i Uputu.

Izjava o odricanju od odgovornosti za Alate

Kao korisnik Alata u okviru programa Erasmus+, pažljivo pročitajte informacije u nastavku:

 • Alati u okviru programa Erasmus+ uspostavljeni su kao dio portala School Education Gateway koji je osnovala Glavna uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije u suradnji s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.
 • Objavljene tečajeve, mogućnosti mobilnosti i zahtjeve za strateška partnerstva nude neovisne organizacije, a Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost niti obvezu za sadržaj, isporuku ili vođenje istih.
 • Europska komisija niti Nacionalne agencije nisu prethodno odobrile nijednu objavu, no oglašivači su zamoljeni poštovati dane uvjete.
 • Odabirom tečaja na mrežnoj stranici, mogućnosti mobilnosti ili strateškog partnerstva iz baze podataka školama se ne jamči dodjeljivanje bespovratnih sredstava kroz program Erasmus+.
 • Tečaj, mogućnost mobilnosti ili strateško partnerstvo ne trebaju se nalaziti na portalu School Education Gateway kako bi bili uključeni u zahtjev za financiranje kroz program Erasmus+.

Osnovni uvjeti

 • Korištenje Alata u okviru programa Erasmus+ besplatno je kako za oglašivače tako i za osobe koje traže oglase koji udovoljavaju njihovim kriterijima.
 • Svatko može postaviti tečaj na mrežnoj stranici, mogućnost mobilnosti ili zahtjev za strateško partnerstvo. Jedini tehnički uvjet za kreiranje oglasa je posjedovanje korisničkog računa, a koji je povezan na organizaciju. Nakon kreiranja ovog računa, korisnici mogu postaviti oglas u bilo kojem odjeljku.
 • Da biste pristupili određenim karakteristikama portala School Education Gateway i Alata u okviru programa Erasmus+, morate se registrirati kako biste kreirali račun i postali član.
 • Uložen je trud kako bi mrežna stranica radila bez problema. Međutim, portal School Education Gateway ne preuzima nikakvu odgovornost niti obvezu za privremenu nedostupnost mrežne stranice zbog tehničkih problema koji su izvan naše kontrole.
 • Portal School Education Gateway ne preuzima nikakvu odgovornost za postavljene ocjene niti komentare s obzirom na sadržaj istih.
 • Portal School Education Gateway zadržava pravo izmjene mrežne stranice ili Alata u okviru programa Erasmus+ ili izmjene ovih Uvjeta u svako vrijeme i bez prethodne obavijesti.
 • Portal School Education Gateway zadržava pravo uklanjanja ili brisanja sadržaja ili komentara ocijenjenih netočnim, neprikladnim ili nerelevantnim za ciljeve i ciljnu publiku mrežne stranice. U tim slučajevima, oglašivač sadržaja bit će o tome obaviješten te će se navesti razlozi uklanjanja.
 • School Education Gateway zadržava pravo uklanjanja recenzija korisnika i odgovora pružatelja tečajeva po svojem vlastitom izboru ako su uvredljivog sadržaja ili ako je riječ o prijevarama ili duplikatima.

Politika prihvatljivog korištenja

Ako objavljujete sadržaj pomoću Alata u okviru programa Erasmus+, pažljivo pročitajte niže navedeno:

 • Oglašivači su dužni dostaviti točne i odgovarajuće podatke u svojim oglasima te ih održavati i po potrebi ažurirati.
 • Oglašivači su dužni osigurati da je svaki sadržaj koji postavljaju na platformu točan (ako se navode činjenice) i vjerodostojan (ako se navode mišljenja).
 • Nije dopušteno postaviti ili poslati na ovu platformu materijal, slike, videozapise ili ostalo ako oglašivači nemaju dozvolu za njihovo korištenje.
 • Nije dopušteno lažno predstavljati osobu ili pravni subjekt niti davati lažne izjave ili se krivo predstavljati.
 • Nije dopušteno krivotvoriti oglase ili bilo koje njihove dijelove (uključujući naslove, opis, metapodatke, datume, podatke za kontakt itd.) na bilo koji način čime čitatelji mogu biti dovedeni u zabludu ili im se mogu prikriti relevantne informacije, uključujući dostavljanje bilo kojih lažnih ili iskrivljenih informacija kako bi se poboljšala vidljivost rezultata pretraživanja ili dostavljanje/poticanje krivih prikaza ili ocjena.

Nepoštovanje ove politike prihvatljivog korištenja znači materijalno kršenje Uvjeta u kojima se korisnicima dopušta korištenje platforme te može dovesti do toga da poduzmemo svaku ili sve sljedeće radnje:

 • trenutačno, privremeno ili trajno ukidanje vašeg prava da koristite našu stranicu;
 • trenutačno, privremeno ili trajno uklanjanje bilo kojeg oglasa ili materijala koje ste učitali na našu stranicu;
 • dostavljanje opomene.

Posebni uvjeti

Katalog tečajeva

 • Katalog tečajeva namijenjen je postavljanju objava o prihvatljivim tečajevima kao mjera mobilnosti djelatnika koja se financira sredstvima iz programa Erasmus+ (Ključna mjera 1.: Projekt mobilnosti za odgojno-obrazovne djelatnike).
 • Saznajte više o rokovima za prijavu, uvjetima i postupcima na mrežnoj stranici programa Erasmus+.
 • Ako ste pružatelj tečajeva, pogledajte „Uvjeti za tečajeve na mrežnoj stranici objavljene u Katalogu tečajeva“ niže na ovoj stranici.
 • Imajte na umu da trenutačno samo administratori portala School Education Gateway mogu objavljivati nove internetske tečajeve u Katalogu tečajeva.

Mogućnosti mobilnosti

 • Baza podataka namijenjena je za objavu ponuda mogućnosti mobilnosti školskom osoblju, npr. praćenje „iz sjene“ rada kolege, razdoblja promatranja ili aktivnosti poučavanja u školi ili drugoj organizaciji u inozemstvu.
 • Troškove mobilnosti osoblja moguće je podržati financiranjem kroz program Erasmus+ kao dio Europskog razvojnog plana svake škole (vidjeti Ključnu mjeru 1.: Projekt mobilnosti za odgojno-obrazovne djelatnike).
 • Saznajte više o rokovima za podnošenje zahtjeva, uvjetima i procedurama na mrežnoj stranici programa Erasmus+.

Strateška partnerstva

 • Baza podataka namijenjena je za postavljanje projektnih ideja i oglasa za traženje projektnih partnera u svrhu razmatranja za Strateška partnerstva financirana od strane Europske komisije u sektoru školskog obrazovanja:
  • Strateška partnerstva kojima se podupiru inovacije
  • Strateška partnerstva kojima se podupire razmjena dobrih praksi
 • Saznajte više o rokovima za podnošenje zahtjeva, uvjetima i procedurama na mrežnoj stranici programa Erasmus+.

Zahtjevi za tečajeve na mrežnoj stranici objavljene u Katalogu tečajeva

Ovaj dokument prikazuje zahtjeve za tečajeve iz područja osposobljavanja nastavnika u odnosu na program Erasmus+. Da bi se osigurala maksimalna i trajna korist za škole i nastavnike, pružatelji tečajeva dužni su djelovati u skladu s ovim zahtjevima te poštovati ciljeve i standarde programa Erasmus+. Ovi zahtjevi trebaju pomoći i školama u traženju prikladnih tečajeva.

1. Poštovanje definicije mobilnosti osoblja u području školskog obrazovanja u svrhu učenja navedene u Vodiču programa

Tečajevi moraju biti namijenjeni te se moraju provoditi u skladu s pravilima i ciljevima iz Vodiča programa Erasmus+ za Ključnu mjeru 1.: Mobilnost osoblja u području školskog obrazovanja u svrhu učenja. Ova pravila uključuju zahtjeve vezane uz sadržaj, lokaciju i trajanje tečaja. Daljnje informacije dostupne su u Vodiču programa.

2. Promicanje europske dimenzije

Tečaj mora promicati europsku dimenziju u odnosu na sadržaj kao i na strukturu tečaja. Europsku dimenziju moguće je potaknuti na mnogo načina, tj. raznolikošću profila sudionika, stvaranjem multikulturalnih skupina te pronalaženjem prikladne lokacije za održavanje tečaja.

Pohađanje tečaja od strane nastavnika treba biti katalizator za bolje razumijevanje europskih prioriteta u njegovoj školi te za razmišljanje o istima kao i za smisleno provođenje ovih prioriteta na razini čitave škole. Potrebno je i osigurati kako bi nastavnici imali priliku susresti se s nastavnicima a) iz drugih europskih zemalja, te b) s onima koji rade na istoj obrazovnoj razini (predškolskoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj) i s kojima mogu osnovati nove međunarodne projekte.

Svaki europski tečaj istovremeno je seminar na kojem se uspostavljaju mogući kontakti i na kojem sudionici mogu započeti razvijati ostale europske projekte. Pružatelji tečajeva stoga polaznicima trebaju osigurati predstavljanje eTwinninga tijekom tečajeva kako bi istima kao i njihovim školama ponudili mogućnosti u području umrežavanja, komunikacije s kolegama i sudjelovanja u događanjima u svrhu učenja i u kolaborativnim projektima nakon tečaja. Više informacija pogledajte ovdje.

3. Udovoljenje profesionalnim potrebama škola i nastavnika visokokvalitetnim dizajnom tečaja

Tečaj koji se održava u inozemstvu treba školi svakog polaznika u njegovoj domovini ponuditi nove perspektive u skladu s potrebama i strategijama navedenim u Europskom razvojnom planu. Osim toga, dizajn tečaja mora odražavati postojeće potrebe za profesionalnim razvojem pojedinih nastavnika koje su utvrđene u Europskom razvojnom planu, istraživanjima o nastavnicima te u ostalim relevantnim izvorima. Tečajeve trebaju provoditi iskusni voditelji sa znanjem više nacionalnih sustava i svaki tečaj treba biti dovoljno prilagodljiv kako bi se prilagodio potrebama svake skupine sudionika. 

Visokokvalitetan tečaj treba:

 • biti privlačan kao i interaktivan, olakšavajući produktivni dijalog između sudionika;
 • biti usmjeren na razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika;
 • postići ravnotežu između teorije i praktične primjene pristupa;
 • odabrati aktivnosti koje su primjerene trajanju i ciljevima tečaja;
 • koristiti niz načina provođenja sadržaja tečaja kako bi se sudionici uključili u sesije kao i nadahnuli inovacijom u svojoj budućoj praksi;
 • pokazati prilagodljivost u provođenju istog u skladu s potrebama sudionika (npr. u pogledu jezika, razina kompetencije, prijašnjeg iskustva);
 • pružiti niz ideja kako bi sudionici razmjenjivali spoznaje i razmišljali o njima.

Nudeći svoje tečajeve preko Kataloga tečajeva, pružatelji tečajeva moraju jamčiti provođenje tečajeva u skladu s prikazanim ciljevima tečajeva. Pružatelji tečajeva trebaju osigurati dobru razinu detalja kao i pošten i dostupan postupak podnošenja zahtjeva.

Nastavnici koji pohađaju tečajeve dobivaju potvrde o pohađanju tečaja koje sadrže datume pohađanja tečaja, sadržaj tečaja i rezultate učenja. Potvrde potpisuje pružatelj tečaja i iste trebaju biti u obliku kako bi ih sudionici mogli koristiti za razvoj svoje karijere. Predloženi predložak je dokument Europass mobilnost.

4. Ostale usluge

Pružatelji tečajeva trebaju osigurati visoku kvalitetu prostora za održavanje tečaja, smještaja i osvježavajućih obroka. Moraju osigurati i pristup osobama s posebnim potrebama.

5. Osiguranje budućeg učinka

Pružatelji tečaja trebaju se pobrinuti kako bi tečaj osigurao sljedeće ishode za svakog nastavnika:

 • umrežavanje: kontinuiranu komunikaciju s drugim sudionicima tečaja te s kolegama u školama (npr. putem eTwinninga ili tematskih kolaborativnih prostora);
 • prijenos stečenog znanja i kompetencija na njegovu vlastitu praksu (uspjeh će ovisiti o školama kao i o pružateljima tečaja);
 • učinak na školu nastavnika kroz aktivno uključivanje u strateško planiranje u odnosu na Europski razvojni plan škole.

6. Procjena u odnosu na budući razvoj tečajeva

Procjenu je potrebno ugraditi u dizajn svakog tečaja. Pružatelji tečajeva moraju se pobrinuti kako bi prikladno odgovorili na ishod svake procjene u odnosu na kvalitetu svojih tečajeva.