Priznavanje kvalifikacija ukrajinskih učenika

Slika: ENIC/Ministarstvo obrazovanja i znanosti Ukrajine

Priznavanje kvalifikacija koje izbjeglice donose iz svoje države podrijetla kao i razumijevanje dostignute razine obrazovanja imaju važnu ulogu za pristup visokom obrazovanju i tržištu rada.

Ukrajinski obrazovni sustav

Da biste razumjeli ukrajinske kvalifikacije, Ukrajinski nacionalni informacijski centar za akademsku mobilnost daje detaljne informacije o ukrajinskom obrazovnom sustavu. Dio je mreže ENIC-NARIC, zajedničke inicijative Europske komisije, Vijeća Europe i UNESCO-a, koja pomaže organizacijama i pojedincima u lakom pronalaženju informacija o postupcima priznavanja inozemnih kvalifikacija. Navode se i alati i projekti za priznavanje, kao što je baza podataka ukrajinskih kvalifikacija, kojom se potiče poznavanje različitih ukrajinskih visokoškolskih kvalifikacija.

Dodatne strukturirane informacije o svim razinama obrazovanja, uključujući poveznicu na kurikulume, osigurava Europska zaklada za osposobljavanje. U ovom članku na platformi School Education Gateway dodatno se ukratko prikazuje najnovija obrazovna reforma u Ukrajini.

Svjedodžba o uspješno završenom srednjoškolskom obrazovanju i pristup visokom obrazovanju

Pravila o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija za profesionalne svrhe i za daljnje učenje uspostavljena su Lisabonskom konvencijom o priznavanju, koju su ratificirale države članice EU-a (osim Grčke) i Ukrajina. Osnovno je načelo Konvencije da kvalifikacije moraju biti priznate, ako ustanova koja se bavi priznavanjem ne dokaže da postoje bitne razlike između inozemne kvalifikacije koju treba priznati i njezine domaće kvalifikacije.

Mreža NARIC razvila je projekt Q-entry u okviru programa Erasmus+, bazu podataka kojom se pružaju informacije o kvalifikacijama o završenom srednjoškolskom obrazovanju kojima se daje pristup visokom obrazovanju u njihovom nacionalnom kontekstu u državama članicama EU-a i državama koje nisu članice EU-a. Ova baza podataka, koja uključuje informacije o ukrajinskim kvalifikacijama, može se koristiti za podršku procesu priznavanja za osobe kojima je odobrena privremena zaštita.

Nadalje, ukrajinsko Ministarstvo obrazovanja i znanosti dostavilo je sažetak uvjeta za upis i razina kvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Kako se nositi s nedostatkom dokumentacije

Jedan takav problem koji može proizaći iz procjene kvalifikacija izbjeglica je nedostatak dokumentacije. U svojim preporukama od 5. travnja 2022. o priznavanju kvalifikacija osoba koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu Europska komisija potiče države članice da prvo provjere može li se od ukrajinskih vlasti dobiti pouzdana potvrda o stečenoj kvalifikaciji. Lisabonskom konvencijom o priznavanju (članak 7.) predviđaju se dodatni napori u tom kontekstu. Postoji nekoliko dostupnih alata uključujući:

  • U projektu Izbjeglice i priznavanje u okviru programa Erasmus+ – paket alata 2 (REACT) izrađeni su posebni alati i metodologije za evaluatore vjerodajnica, što može dovesti do mogućih oblika u ovim okolnostima.
  • Priručnik europskog prostora priznavanja (financiran u okviru programa Erasmus+), sadrži standarde i smjernice o svim vidovima priznavanja inozemnih kvalifikacija i o priznavanju kvalifikacija izbjeglica.
  • Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice Europskog vijeća posebno je izrađena shema procjene za one koji nemaju pristup  svim svojim dokumentacijama i kvalifikacijama, i izdaje im se standardizirani dokument u kojem se objašnjavaju kvalifikacije koje bi izbjeglica vjerojatno imala na temelju dostupnog dokaza. 
  • UNESCO-va kvalifikacijska putovnica za izbjeglice i ranjive migrante ima za cilj povećati pristup visokom obrazovanju izbjeglicama i ranjivim migrantima priznavanjem prijašnjeg učenja i kvalifikacija. Riječ je o standardiziranoj izjavi, koja se sastoji od tri dijela – dijela procjene, dijela s objašnjenjima i trećeg dijela, koji se odnosi na naredne korake.

 U svojoj najnovijoj preporuci o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za osobe koje bježe od rata u Ukrajini, Europska komisija potiče države članice da primjenjuju maksimalnu fleksibilnost u ovom kontekstu, na temelju Lisabonske konvencije o priznavanju (članak 7.).