Kako pružiti rani predškolski odgoj i obrazovanje djeci izbjegloj iz Ukrajine

Image: Adobe Stock/ Виктория Котлярчук

Znatan broj novopridošlih ukrajinskih izbjeglica čine mala djeca. Kako ih možemo dočekati u centrima za predškolski odgoj i obrazovanje (RPOO) diljem Europe?

Političke smjernice za pružanje RPOO-a djeci izbjeglicama

Europska unija pristala je na to da bi ukrajinska djeca koja uživaju privremenu zaštitu trebala imati pristup RPOO-u pod istim uvjetima kao građani EU-a. U Preporukama Vijeća od 2019. o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja naglašavaju se siromaštvo, fizički i emocionalni uzročnici stresa, traume te nedostatak jezičnih vještina kao potencijalne prepreke s kojima bi se djeca izbjeglice mogli suočiti.

Institut za migracijsku politiku (eng. Migration Policy Institute) preporučuje sljedeće:

  • države bi trebale utvrditi prepreke koje smanjuju vjerojatnost da će izbjegle obitelji upisati svoju djecu na RPOO;
  • djeca izbjeglice trebali bi pohađati RPOO s vršnjacima iz države domaćina u miješanim razredima.

Međutim, to može predstavljati izazov u državama koje se suočavaju s nedostatkom prostora za RPOO, kao i nedostatkom osoblja. U tom kontekstu nacionalne i lokalne vlade mogu razmotriti pružanje fleksibilnijih i informalnih vrsta obrazovanja i odgoja s pomoću igrališta u prihvatnim centrima, društvenim centrima, lokalnim udruženjima itd.

Skupu alata za uključivi rani i predškolski odgoj i obrazovanje navedeni su praktični primjeri visokokvalitetni programa RPOO-a za izbjeglice kao što je prenatalna, postnatalna i preventivna zdravstvena skrb, podrška za roditelje i kućni posjeti te besplatan pristup RPOO-u.

Razvijanje profesionalnih kompetencija za rad s izbjeglom djecom i obiteljima

Većina europskih država pruža osoblju u RPOO-u mrežne resurse radi doprinosa njihovom razumijevanju traume, vođenju razgovora s djecom o ratu, pružanju potpore kulturnom razumijevanju i višejezičnosti te provedbi određenih aktivnosti.

Europska udruženja također prikupljaju resurse radi pružanja podrške stručnjacima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kao što je ova zbirka koju je načinila ISSA.

Pokazalo se da postoji određen broj kreativnih rješenja za hvatanje u koštac s početnim jezičnim preprekama kao što je suradnja s ambasadama i udruženjima na pronalasku volontera koji govore ukrajinski ili ruski ili korištenje s alatima ili uslugama za usmeno prevođenje poput ove besplatne austrijske usluge za usmeno prevođenje pomoću videoveze te pružanjem pristupa dječjim knjigama na ukrajinskom, slijedeći primjer Švedske nacionalne knjižnice

Resursi:

https://www.schooleducationgateway.eu/hr/pub/resources/publications/inclusion-of-young-refugees-.htm

https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/Continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-Europe.pdf

https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/4c526047-6f3c-11eb-aeb5-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1