Pružanje podrške mentalnom zdravlju i dobrobiti učenika izbjeglica povezivanjem i kontinuitetom

Image: Pan Xiaozhen / Unsplash.com

Iskustvo rata, iznenadnog bijega iz poznate okoline i zabrinutost za rodbinu mogu negativno utjecati na mentalno zdravlje i dobrobit djece izbjeglica. To će negativno utjecati i na njihovo iskustvo učenja. Stoga je za škole, osobito one koje trenutačno primaju velik broj izbjeglica, bitno da postanu „kompetentne za izbjeglička pitanja“.

„Škole kompetentne za izbjeglička pitanja“ trebale bi biti svjesne specifičnih potreba izbjeglica i osigurati da osoblje ima prikladne kompetencije i alate za pružanje podrške. Kako bi se izbjegao zastoj u učenju, psihosocijalna podrška može se integrirati u školske obrazovne prakse. Ta bi se podrška trebala ugraditi u širi i međusektorski program radi uzimanja u obzir svih potreba djece u suradnji sa službama koje pružaju usluge socijalne i zdravstvene skrbi.

U nekoliko se projekata u okviru programa Erasmus+ i Obzor 2020. radilo na razvoju resursa i intervencija u tu svrhu. Škole i učitelji ih mogu rabiti za prihvaćanje djece izbjeglica, zadovoljavanje njihovih emocionalnih (npr. osjećaja sigurnosti ili suočavanja s odvajanjem, gubitkom, tugom i traumom) i socijalnih potreba (npr. osjećaj pripadnosti ili komuniciranje s drugima) te suradnju sa specijalistima.

Resursi:

  • Ovaj mrežni seminar platforme School Education Gateway pokazuje kako škole mogu igrati ključnu ulogu u zadovoljavanju potreba uznemirene i traumatizirane djece te kako mogu osnažiti njihovo mentalno zdravlje i dobrobit. Pokazuje koji su čimbenici rizika i zaštitni čimbenici na kocki kog migrantske i izbjegličke populacije te kako se njima moguće pozabaviti u školskom okruženju. Pruža i konkretne savjete o stvarima poput važnosti umjetnosti, bivanja u prirodi, upotrebe „magije svakodnevice“ kao što su rutine i uloge podrške vršnjaka.
  • Europski skup alata za škole prikuplja široki raspon intervencija i resursa na različitim jezicima, uključujući projekte RefugeesWellSchool i SHARMED: Zajednička sjećanja i dijalog. U narednim će danima biti dostupno mnogo drugih resursa.