Obrazovanje za zeleniju, održiviju Europu: podijelite svoje ideje!

Opremaju li se učenici vještinama i znanjima koja su im potrebna za djelovanje u slučaju izvanrednih situacija i gubitaka biološke raznolikosti? Jesu li nastavnici pripremljeni i podržani za poučavanje o tim teškim pitanjima na način koji jača njihove učenike? Podržava li se kurikulima razvoj stavova i vrijednosti potrebnih za promicanje održivosti okoliša?

Europska komisija sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje javnog savjetovanja o obrazovanju za održivost okolia.

Savjetovanjem će se prikupiti inputi i ideje za prijedlog Preporuke Vijeća o obrazovanju za održivost okoliša, koju će Komisija donijeti krajem 2021. Cilj Preporuke bit će jačanje suradnje na europskoj razini u pogledu održivosti okoliša i obrazovanja, kako je utvrđeno u Zelenom planu i komunikacijama o europskom prostoru obrazovanja.

U okviru Zelenog plana, EU poduzima akcije u borbi protiv klimatskih promjena i potiče sve građane da se zalažu za zeleniju i održiviju Europu. Preporukom će se pomoći državama članicama u njihovim naporima da usklade svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja s promjenama koje su hitno potrebne za zeleni prijelaz. Istovremeno, Komisija izrađuje okvir kojim će se utvrditi kompetencije povezane s održivošću koje učenici svih dobnih skupina trebaju steći.

Savjetodavna anketa provodi se na 23 jezika i bit će otvorena do 24. rujna.

Više informacija ovdje.