Mjesečne teme

Svakog će se mjeseca School Education Gateway usredotočiti na specifičnu temu. Riječ je o mjesečnim temama za 2020. Uz to, u ožujku 2020., posebnu smo pozornost posvetili INTERNETSKOM UČENJU i UČENJU NA DALJINU, nakon zatvaranja škola diljem svijeta.

Siječanj Rješavanje ranog prekida školovanja
Veljača

Umjetna inteligencija

Ožujak

Karijere i mobilnost učitelja i nastavnika

Travanj Formativna procjena
Svibanj Obrazovanje za održivi razvoj
Lipanj

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Srpanj Predškolsko obrazovanje i skrb
Kolovoz

Osiguranje kvalitete: evaluacija s ciljem podupiranja školskog razvoja

Rujan Transjezičnost
Listopad

Kreativnost  i učenje temeljeno na projektu

Studeni

Međukulturno učenje

Prosinac Mobilnost učenika